Webbmail

Klicka på länken för att komma till
Webbmail inom Brf Fagotten

Webbmail innebär att du kan läsa och skicka e-post till och från din fagotten.org-adress från din webbklient, t.ex. Internet Explorer, Netscape, Opera eller Mozilla. Webbmail motsvarar Hotmail och liknande tjänster. Fördelen är att du kan läsa och skicka e-post även utanför föreningens nätverk, t.ex. på jobbet eller från ett webbcafé.

För att använda tjänsten webbmail, gör så här:

  1. Klicka på länken (längst upp/ner).
  2. Acceptera och installera certifikatet. (Din webbläsare varnar för att den inte kan spåra vem som genererat certifikatet. Det beror på att vi inte vill betala något externt företag för certifikatet utan vi genererade det själva. Det innebär ingen skillnad i säkerhetsnivå men gör att din webbläsare varnar.)
  3. Ange ditt användarnamn och lösenord  för att logga in på webbmailtjänsten.

 

När du vill använda Webbmail för att läsa e-post bör du se till att din dators vanliga e-post program, t.ex. Outlook eller Eudora, inte är igång samtidigt. Det beror på att när du läser e-post via Webbmail läser du det som finns på föreningens server. När du däremot läser e-post på din dator på vanligt sätt hämtas först e-mailet till den egna datorn. Det innebär att det då försvinner från servern och är alltså inte längre tillgängligt för Webbmail. Detta går att komma runt genom att konfigurera ditt vanliga e-post program till att använda protokollet IMAP istället för POP. Hur man ställer in det varierar från program till program.

Tänk på att när du använt webbmailtjänsten färdigt är det viktigt att du loggar ut. Det minskar avsevärt risken för att obehöriga kan läsa dina mail!

Klicka på länken för att komma till
Webbmail inom Brf Fagotten