Styrelsearbete

Styrelse

Styrelse Brf Fagotten 2017/2018

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavla i trapphusen.

Birgitta Edlingordf.
Rolf Persson, v.ordf
Lena Errethsekr.
Heike Peter v.sekr
Kerstin Wadsö
Ingvar Nilsson
Maria Rygaard
Kenneth Kristoffersson
Malin Josefsson
Edita Juchneviciute
Karin Westerman tillsatt av HSB Skåne
Förvaltare
Ludwika Cejovic expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)
Onsdagar jämna veckor 07:30-08:30
Direkt: 046- 210 84 25
Växel: 046- 210 84 00
Mail: ludwika.cejovic@skane.hsb.se

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Maria Perborn 6 B
9–15 Vakant 13 A 10–16 Maria Wallander 12 B
17–23 Anna-Lena Janbäck 21 B 18–24 Agneta Moe 22 C