Styrelsearbete

Styrelse

Styrelse Brf Fagotten 2016/2017

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavla i trapphusen.

Rolf Perssonordf.
Lena Errethsekr.
Jimmy Pilo, v.ordf
Birgitta Edling v.sekr
Ingvar Nilsson
Jakob Frey-Skött 
Maria Rygaard
Sven Jönsson
Malin Josefsson
Ludwika Cejovic tillsatt av HSB Skåne 046-210 84 25
ludwika.cejovic@skane.hsb.se
Förvaltare
Anton Fransén Waldhör expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)
Onsdagar jämna veckor 07:30-08:30
Direkt: 046-210 86 34
Mail: Anton.FransenWaldhor@skane.hsb.se

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Maria Perborn 6 B
9–15 Vakant 13 A 10–16 Maria Wallander 12 B
17–23 Anna-Lena Janbäck 21 B 18–24 Agneta Moe 22 C