Styrelsearbete

Styrelse

Styrelse Brf Fagotten 2021/2022

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavlan i trapphusen.

Ordförande Fredrik Wilhelmsson
Vice ordförande David Edgerton
Sekreterare Albert Buzassy
Vice sekreterare Jonas Boström
Ledamot Edita Juchneviciute
Ledamot Ingvar Nilsson
Ledamot Marina Kuzmenkova
Ledamot Mats Hägerfors
HSB Adjungerad (tillsatt av HSB Skåne)
Karin Westerman
 Föreningsrevisor  Rolf Persson
Valberedning
 Sammankallande   Birgitta EdlingJacob Frey-Skött

Maria Rygaard

Förvaltare. Niklas Lam,Tommie Christensson expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)

 
Måndagar 8:00 – 8:30
Onsdagar 15:30 – 16:00
Telefon: 010 – 177 59 00
Brevlåda: Utanför expeditionen Flöjtvägen 20

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Vakant Vakan
9–15 Vakant Vakant 10–16 Vakant Vakant
17–23 Vakant Vakant 18–24 Rolf Persson 22 B