Styrelsearbete

Styrelse Brf Fagotten i Lund

Styrelse Brf Fagotten

i Lund

2023/2024

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavlan i trapphusen.

Ordförande Rolf Persson
Vice ordförande Albert Buzassy
Sekreterare Lars Wadsö
Vice sekreterare Samira Izzat
Ledamot Ingvar Nilsson
Ledamot Erik Jorde
Ledamot Maria Leonora
Ledamot Jacob Frey Skött
Ledamot Johanna Karlmark
HSB representant (tillsatt av HSB Skåne)
Paul Smith
 Föreningsrevisor Lena Erreth

(suppl. Eva Maria Jansson)

Valberedning
 Sammankallande Birgitta Edling (sammankallande)
Maria Rygaard
Anatoly Mironov
Förvaltare. Tommie Christensson Expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)

 
Måndagar 8:00 – 8:30
Onsdagar 15:30 – 16:00
Telefon: 010 – 177 59 00
Brevlåda: Utanför expeditionen Flöjtvägen 20

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Vakant Vakan
9–15 Vakant Vakant 10–16 Vakant Vakant
17–23 Lars Wadsö Vakant 18–24 Rolf Persson 22 B