Styrelsearbete

Styrelse

Styrelse Brf Fagotten 2019/2020

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavlan i trapphusen.

Ordförande David Edgerton
Vice ordförande Birgitta Edling
Sekreterare Fredrik Wilhelmsson
Vice sekreterare Maria Rygaard
Ledamot Magnus Ingvarsson
Ledamot Dan Jensen
Ledamot Kenneth Kristoffersson
Ledamot Hampus Lindvall
Ledamot Ingvar Nilsson
Ledamot Lena Persson
HSB Ledamot (tillsatt av HSB Skåne) Karin Westerman
Förvaltare
 
Isabella Östlund (Vikarierande) expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)
Onsdagar jämna veckor 08:00-09:00
Direkt: 046-210 84 39
Växel: 046- 210 84 00
Mail:  isabella.ostlund@hsb.se 

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Vakant Vakan
9–15 Vakant Vakant 10–16 Vakant Vakant
17–23 Vakant Vakant 18–24 Rolf Persson 22 B