Styrelsearbete

Styrelse

Styrelse Brf Fagotten 2021/2022

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavlan i trapphusen.

Ordförande Rolf Persson
Vice ordförande Albert Buzassy
Sekreterare Lars Wadsö
Vice sekreterare Jonas Boström
Ledamot Ingvar Nilsson
Ledamot Marina Kuzmenkova
Ledamot Edita Juchneviciute
Ledamot Jacob Frey-Skött
HSB Adjungerad (tillsatt av HSB Skåne)
Karin Westerman
 Föreningsrevisor Eva Maria Jansson
Valberedning
 Sammankallande  Birgitta EdlingMaria Rygaard
Förvaltare. Tommie Christensson Expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)

 
Måndagar 8:00 – 8:30
Onsdagar 15:30 – 16:00
Telefon: 010 – 177 59 00
Brevlåda: Utanför expeditionen Flöjtvägen 20

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Vakant Vakan
9–15 Vakant Vakant 10–16 Vakant Vakant
17–23 Vakant Vakant 18–24 Rolf Persson 22 B