Styrelse Brf Fagotten i Lund

Styrelse Brf Fagotten

i Lund

2024/2025

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavlan i trapphusen.

Ordförande Rolf Persson
Vice ordförande Jacob Frey Skött
Sekreterare Lars Wadsö
Vice sekreterare Peter Stewen
Ledamot Erik Jorde
Ledamot Johanna Karlmark
Ledamot Maria Leonora
Ledamot Sofia Klingmann
Ledamot Amir Baigi
HSB representant (tillsatt av HSB Skåne)
vakant
 Föreningsrevisor Lena Erreth

(suppl. Eva Maria Jansson)

Valberedning
 Sammankallande Anatoly Mironov (sammankallande), Jonas Boström och Amelie Flink. Valberedningen nås på valberedningen@fagotten.org
Förvaltare. Tommie Christensson Expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)

 
Måndagar 8:00 – 8:30
Onsdagar 15:30 – 16:00
Telefon: 010 – 177 59 00
Brevlåda: Utanför expeditionen Flöjtvägen 20

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Vakant Vakan
9–15 Vakant Vakant 10–16 Vakant Vakant
17–23 Lars Wadsö Vakant 18–24 Rolf Persson 22 B