Styrelsearbete

Styrelse

Styrelse Brf Fagotten 2017/2018

Du når hela styrelsen på styrelsen@fagotten.org

Vill du kontakta en enskild styrelsemedlem finner du deras kontaktinformation på anslagstavla i trapphusen.

Birgitta Edlingordf.
Rolf Persson, v.ordf
Lena Errethsekr.
Heike Peter v.sekr
Kerstin Wadsö
Ingvar Nilsson
Maria Rygaard
Kenneth Kristoffersson
Malin Josefsson
Edita Juchneviciute
Ludwika Cejovic (temp.) tillsatt av HSB Skåne 046-210 84 25
ludwika.cejovic@skane.hsb.se
Förvaltare
Ludwika Cejovic expedition:
Flöjtvägen 20 (källaren)
Onsdagar jämna veckor 07:30-08:30
Direkt: 046- 210 84 25
Växel: 046- 210 84 00
Mail: ludwika.cejovic@skane.hsb.se

Gårdsombud

Gård Ombud

Fagottgränden

Gård Ombud Flöjtvägen
1–7 Mia Bengtsson 5 A 2–8 Maria Perborn 6 B
9–15 Vakant 13 A 10–16 Maria Wallander 12 B
17–23 Anna-Lena Janbäck 21 B 18–24 Agneta Moe 22 C