Monthly Archives: March 2018

Extra föreningsstämma

Den 21 Mars 2018 kl 19.00 kommer vi att ha en extra föreningsstämma för att besluta kring de lagmässiga förändringarna i stadgarna som vi måste göra. Vi kommer endast att ha en punkt att besluta kring och det är de nya stadgarna.

Datum: 21 Mars 2018
Tid: 19.00
Plats: Maria Magdalena Kyrkan