Monthly Archives: June 2022

Gräsklippning & Fagotten-dag 10 Juli

Gräsklippning

För att säkra god åtkomst för gräsklippning ber vi om hjälp från boende att säkra grönytor är fria från cyklar, utemöbler och leksaker eller ha dem uppställda så de tar så lite yta som möjligt när de inte används. Vi har ett av lunds största grönområden och detta bidrar till att vi kan ha så fint skött område som möjligt. Din Utemiljö som sköter området har inte möjlighet att flytta på alla saker på gräsmattorna – så vi behöver boendes hjälp.

 

Fagotten-dag den 10 juli / Uppmuntran till Sommarfest!

Föreningen uppmuntrar till en Fagotten-dag den 10 juli – vi möts upp vid stora lekplatsen för gemensam sommarfest/picnic och lek. Boende uppmuntras ta med egen picknick samt gemensam grill på stora lekplatsen. Om man har roliga sällskapsspel (tex kubb, boule) ta gärna med. Delar av styrelsen kommer vara på plats.

Uppdatering projekt – Juni 2022

Inför sommaren vill styrelsen ge en kort uppdatering ang olika projekt som pågår. Mer information kommer även komma i kommande Fagottinfo.

– Renovering och målning utsida tvättstugor: Pågår för fullt gård för gård. Där kan vid rengörningen, riskera spolas ned gammalt organiskt material som legat på entre-taken. Det ska tas om hand av antingen entreprenör eller vaktmästare. Om boende upptäcker något som inte ser ut att hålla den kvalite som önskas så kontakta styrelsen.

Spolning och filmning avloppsrör tvättstugor: Arbetet är klart.  Våra avloppsstammar är till åren, och vi behöver vara väldigt försiktiga med vad som spolas ned och vilket typ av tvättmedel som används. Stark rekommendation att gå över till flytande tvättmedel, för att minska påverkan på rören. Undvik tvätta skor och annat av grövre typ som lämnar efter sig grus och liknande spill som spolas ned i avloppen.

Belysningsprojekt trapphus: De lampor som satts upp som test för boende att bedöma i Trappa 14B är 2 olika exempel och ska inte ses som helhetslösning. Vi har fått in många svar från boende, och projektgruppen kommer nu sätta sig ner och lägga en plan.

– Rörprojektet – Del 1 – Relining avloppsstammar: Styrelsen har nu mottagit 3 offerter för Projektledning och Framtagande av förfrågningsunderlag. Nästa steg är att utvärdera och ta beslut om vem som vi kontrakterar för att hjälpa oss komma vidare med upphandling. (se mer om tidigare genomgång av stammarna och uppdelning av rör-projektet i ett tidigare inlägg här: info från medlemsmöte 2022)