Monthly Archives: November 2022

Årsavgift 2023

Styrelsen har efter en noggrann budgetgenomgång tagit beslut om höja månadsavgiften med 5% vid årskiftet 2023. Detta pga de ökade omkostnader vi ser både kopplat till drift och underhåll.

Vi tackar för insatsen från medlemmar att hålla våra gemensamma fastigheter i gott skick,  samt ber alla medlemmar i föreningen att fortsätta hjälpas åt att hålla våra gemensamma kostnader på en så låg nivå som möjligt,

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

Anteckningar från Medlemsmöte 8:e November 2022

Sammanfattning av medlemsmötet 8 november 2022.

Rolf Persson och Lars Wadsö informerade om pågående projekt:

  • Vi kommer att byta samtliga garageportar.
  • Det har satts upp nya utemöbler vid lekplatsen.
  • Vi kommer att byta alla armaturer i trapphusen till LED-belysningar och eventuellt senare komplettera med nattbelysning.
  • Renoveringsinstruktioner för badrum är på gång. När de är färdiga (troligen 1 december) så är det återigen tillåtet att renovera badrum, men ni måste anmäla att ni skall göra det och följa renoveringsinstruktionerna.
  • Vi har ett nytt avtal för elbilsladdning som innebär att man bara skall stå vid laddstation när man laddar; annars får man stå på en vanlig parkeringsplats.
  • Enligt beslut från årsmötet kommer vi att anlägga fler odlingslotter. Det blir någon enstaka ny stor lott vid de nuvarande lotterna, samt pallkragar med jord i föreningens sydvästra hörn. Vi kommer att gå ut med information om detta.
  • Under hösten kommer Din Utemiljö att fixa det sista efter grävningarna, renovera ett antal rabatter, samt plantera ett valnötsträd och en ätlig kastanj (vid västra respektive östra ingångarna till föreningen).

Vår projektledare för vår renovering av avloppsledningar (Jonathan Jelves, Sustend) presenterade sig själv och projektet. Vi kommer att göra tre saker:

  1. Infodra (”relina”) de vertikala avloppsrören.
  2. Sätta in en övergång mellan plaströren i golven i lägenheterna på andra våningen och de vertikala avloppsrören (behövs ej på bottenvåningen).
  3. Byta avloppsrören i krypgrunderna.

Det är enbart vid punkt 2 ovan som entreprenören behöver komma in i lägenheterna. Allt annat arbete utförs utifrån. Under den tid som arbete sker i en viss del av föreningen kommer det (självklart) att vara förbjudet att använda avloppen. För en lägenhet kan det röra sig om i storleksordningen en vecka. Det kommer då att finnas andra möjligheter att gå på toalett och att duscha. Vi hoppas att arbetena kan starta till sommaren 2023 och hålla på under ca ett år. Både föreningen och entreprenören kommer att informera er om de olika stegen i projektet.

Vh Styrelsen