infoupdate

Årsavgift 2023

Styrelsen har efter en noggrann budgetgenomgång tagit beslut om höja månadsavgiften med 5% vid årskiftet 2023. Detta pga de ökade omkostnader vi ser både kopplat till drift och underhåll.

Vi tackar för insatsen från medlemmar att hålla våra gemensamma fastigheter i gott skick,  samt ber alla medlemmar i föreningen att fortsätta hjälpas åt att hålla våra gemensamma kostnader på en så låg nivå som möjligt,

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten