Monthly Archives: June 2020

Påminnelse Årsmöte inlämning

Ifyllda röstningsformulär ska lämnas i föreningens brevlåda vid föreningslokalen (västra gaveln på Flöjtvägen 20) senast 30 juni 12.00.

Om ni har några fler frågor skicka in de så snabbt som möjligt då det är bra om vi kan hinna dela informationen med samtliga.

Frågor och Svar

Vi har tidigare fått in en fråga kring varför det ska vara nio stycken ledamöter men det är bara sex som föreslås?

Svar : Anledning till detta är att tre stycken som sitter kvar som valdes på två år förra året.

 

Årsstämma i BRF Fagotten

Årsstämma i vår förening måste enligt lag genomföras senast 30 juni men för närvarande kan inte stämman hållas som vanligt på ett säkert och demokratiskt sätt eftersom alla medlemmar inte kan delta fysiskt. För att minska risken för smittspridning och för att ge alla medlemmar möjlighet att rösta på stämman utan risk för att bli smittade av Covid-19 genomförs årets stämma med poströstning.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att utnyttja möjligheten att poströsta!

Kallelse med information och röstningsformulär kommer att delas ut till alla lägenheter om cirka två veckor.

Ifyllda röstningsformulär ska lämnas i föreningens brevlåda vid föreningslokalen (västra gaveln på Flöjtvägen 20) senast 30 juni 12.00.

Röstningsformulär kommer måndag den 15/6.