För Boende

För boende inom föreningen

—-

Felanmälan görs direkt på HSB Skånes hemsida på följande länk – felanmälan -  (obs! extern hemsida som öppnas i nytt fönster)

 —-

Som boende inom Brf Fagotten finns det en mängd olika förmåner att utnyttja.

Allt detta och mer därtill finns samlat i häftet Fagotten ABC.  Som bostadrättsinnehavare bör man även ta del av innehållet i föreningens Stadgar. Särskilt avsnittet Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skydigheter kan vara intressant.

—-

Föreningen leds av Styrelsen. Den ansvarar för förvaltningen av föreningens egendom och verksamhet.

Vår Vaktmästare sköter om våra fastigheter och träffas på expeditionen i källaren på Flöjtvägen 6 A Måndagar 07:00–07:30, Onsdagar och Fredagar 13:00-13:30. Felanmälan; se info i entréerna och länk ovan.

För att t.ex. lämna nycklar, meddelanden och anmälningar om mindre reparationer till vaktmästaren används brevlådan vid dörren till vaktmästarlokalen, Flöjtvägen 6A.

Vår Förvaltare hanterar frågor som rör dig som medlem och  har expedition i källaren, västra gaveln på Flöjtvägen 20, onsdagar jämna veckor, kl 08:000–09:00. Se sidan Styrelsen för kontaktinformation till förvaltare.

- Tillsyn i samband med lägenhetsförsäljning,
- Uttag ur inre fonden etc.
- Regler för balkongutbyggnad
- Regler för extra fönsterinsättning
- Regler för användning av tvättstugor
- Regler för vad som får förvaras i trapphusen
- Överlåtelser
- Utdrag ur lägenhetsregistret etc
- Uthyrning av fritidslokal
- Regler för andrahandsuthyrning

—-

Annan information för boende:

—-

Rabatter för HSB-medlemmar

Som boende och medlem i en HSB-förening har du rabatter på lite olika ställen. En sammanställning finns på HSB:s hemsida:
Du har även rabatter på vissa tjänster. Dessa finns samlade här:

—-

Hållbarhet och miljö

Vi har väl utbyggda miljöhus och uppmuntrar alla att försöka delta i en så väl fungerande sortering av matavfall och annat avfall som möjligt. Se nedan för mer information:

—-

Fagottinfo

Fagottinfo är föreningens kvartalsenliga informationsblad som kommer ut i pappersformat till alla medlemmar. Den innehåller en samling av matnyttig information om aktuella ämnen. Många av dessa ämnen hamnar  under “Aktuellt”: