Monthly Archives: October 2022

HSB avgiftsavier

HSB har börjat sända ut avgifts-avier till digitala brevlådor (t.ex KIVRA) om man har en sådan aktiv.

https://www.hsb.se/skane/om-boende/hyresavi–avgiftsavi/

Det har gått ut info till alla både boende och styrelsemedlemmar samt på avispecifikationerna tidigare i år. Vill man inte få sina avier via Kivra kan man ta bort funktionen i sin Kivra app.

HSB Skåne hanterar ekonomisk förvaltning för föreningen. Det är HSB-Skåne som sänder ut avgiftsavier. Kontakta HSB-Skåne för frågor rörande avgiftsavier.

Vänligen säkra att betala avgifter i tid.

Vänliga Hälsningar Styrelsen