Monthly Archives: October 2016

Containerhelg v42 : 22/23 Oktober

Föreningen tillhandahåller Containrar i varje rondell för föreningens medlemmar under helgen 22-23 Oktober. Medlemmar är välkomna att slänga större saker såsom gamla möbler etc. Kom ihåg att miljöfarligt avfall inte får slängas i dessa Containrar utan ska transporteras direkt till återvinningsstation (tex. till den närmaste som är vi Gastelyckan i Lund)

Styrelsen