Monthly Archives: December 2017

broken

Förstörd rondellbelysning

Tyvärr har vi vid två olika tillfällen råkat ut för att någon förstört belysningen till våra rondell träd på Flöjtvägen.
Ledningarna är avklippta på ett sådant sätt att det är omöjligt att laga.
Vår fastighetsskötare har gjort sitt yttersta för att ordna båda belysningarna inför nyår. Det krävs dock helt ny belysning i en av vändplatserna, som just blivit avklippt och det gick inte att lösa.
Vi tycker det är väldigt tråkigt att vår fina belysning förstörs.
Detta innebär också ökade kostnader för föreningen – så vi ber alla medlemmar vara uppmärksamma på om där verkar försigå oaktsam aktivitet som riskerar skada och säga till. Vi tar tillsammans hand om vårt område.
Sabotaget kommer att polisanmälas.
/Styrelsen