Monthly Archives: March 2016

Ny skötsel av vår utemiljö

Skanska har beslutat lägga ner sin avdelning, som arbetar med att erbjuda skötsel av trädgårdar och utemiljöer.

Företaget ”Dinutemiljö”, kommer från och med februari att ta sig an våra stora grönområden.

Martin Ågren och Måns Jönsson, som äger företaget, har en gedigen utbildning från Alnarp bakom sig och kommer själva att vara mycket aktiva i arbetet på området. Vi hälsar dom välkomna och ser fram emot ett mycket givande och positivt samarbete.

Glöm inte se till att de rabatter ni vill sköta själva, är tydligt markerade med vita pilar på stenar