Problem med värmesystemet

Vi har två läckor i vårt värmesystem. Fagottgränden 1 och Fagottgränden  9-23 har därför ingen värme för närvarande. Vi har beställt åtgärder men det är viss leveranstid på material. Vi arbetar för en så snabb lösning som möjligt.

Vi återkommer med mer information på hemsidan när vi har mer detaljer angående reparationerna.

Boende på Flöjtvägen och Fagottgränden 3-7 kan behöva lufta sina radiatorer om det förekommer oljud från radiatorerna. Oljud från radiatorer i trapphusen felanmäles till Bredablick. Boende på övriga adresser ska inte lufta radiatorerna.

OVK, bastu och Mailande

Tre snabba infopunkter.

Det preliminära startdatumet för OVK är vecka 35 (24 Augusti). det här kommer innebära att de kollar ventilationen i lägenheterna. Mer info kommer senare.

- Styrelsen kommer från och med nu enbart kunna kontaktas via den gemensamma styrelsemailen. Det är på grund av risken för att mail fastnar i enskilda mailkorgar och om någon ledamot eller ordförande är borta på grund av till exempel sjukdom.

- Bastun är nu också åter i funktion.

Vänliga hälsningar Styrelsen

info

Elkostnader

Eftersom det kom upp en fråga på årsmötet tänkte vi att alla skulle få informationen. Om ni läser worddukomentet kommer ni se förklaring till varför föreningens kostnader för El inte har gått upp utan att det handlar om att föreningen först betalar och sen tar in den kostnaden via medlemmar sen vi gått över till gemensam el.

För mer detaljer och uträkningar kring hur mycket pengar vi sparar på gemensam el läs dokumentet.

Elkostnader

Vänliga hälsningar styrelsen

Påminnelse Årsmöte inlämning

Ifyllda röstningsformulär ska lämnas i föreningens brevlåda vid föreningslokalen (västra gaveln på Flöjtvägen 20) senast 30 juni 12.00.

Om ni har några fler frågor skicka in de så snabbt som möjligt då det är bra om vi kan hinna dela informationen med samtliga.

Frågor och Svar

Vi har tidigare fått in en fråga kring varför det ska vara nio stycken ledamöter men det är bara sex som föreslås?

Svar : Anledning till detta är att tre stycken som sitter kvar som valdes på två år förra året.

 

Årsstämma i BRF Fagotten

Årsstämma i vår förening måste enligt lag genomföras senast 30 juni men för närvarande kan inte stämman hållas som vanligt på ett säkert och demokratiskt sätt eftersom alla medlemmar inte kan delta fysiskt. För att minska risken för smittspridning och för att ge alla medlemmar möjlighet att rösta på stämman utan risk för att bli smittade av Covid-19 genomförs årets stämma med poströstning.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att utnyttja möjligheten att poströsta!

Kallelse med information och röstningsformulär kommer att delas ut till alla lägenheter om cirka två veckor.

Ifyllda röstningsformulär ska lämnas i föreningens brevlåda vid föreningslokalen (västra gaveln på Flöjtvägen 20) senast 30 juni 12.00.

Röstningsformulär kommer måndag den 15/6.

info

Självförvaltning av rabatter på Fagotten

I vår förening har man möjlighet att själv förvalta/odla de rabatter som är
utanför den egna lägenheten.
Väljer man att göra det innebär det att man tar på sig ansvaret att det ser välskött
ut under hela året.
För att ”Din Utemiljö” som sköter utemiljön ska veta när det är självförvaltning
måste området markeras med stenar med målade pilar som finns att hämta hos
vår förvaltare som har expedition på gaveln till hus 20.
Trots påminnelser är det på många ställen otydligt för ”Din Utemiljö” var det
råder självförvaltning. Det blir kostsamt för föreningen när det råder oklarheter
och ”Din Utemiljö” får sköta rabatter som ser ut att vara egenodlade men inte är
markerade.
Vi uppmanar er härmed att markera era rabatter alternativt meddela oss om ni
inte längre önskar självförvaltning. Rabatterna kommer då att på sikt planteras
om med något mer lättskött och mindre tidskrävande.
Vi vill också uppmana er att inte ockupera gräsmattor och allmänna rabatter med
saker som förhindrar skötsel och gräsklippning.

Styrelsen Fagotten

info

Tvättstugorna

Nätpåsar
Styrelsen vill informera om de nätpåsar som är kopplade till tvättmaskinernas avloppsrör.
Syftet med dem är att fånga upp det ludd som kommer ut med tvättvattnet och töms av
fastighetsskötaren när de är fulla. På det sättet slammar silen inte igen så snabbt som tidigare
och underlättar för oss som tvättar. Att rengöra den är de boendes ansvar, se Tvättstugans
ordningsregler.