Spolning och undersökning av ledningar

Under perioden 7-21 april kommer Högtrycksservice Öresund att spola och filma ledningar i våra hus och vårt område. En del av arbetet sker från våra vindar medan andra arbeten sker ute i området. Detta är en del i undersökningarna av statusen på våra rörledningar vilket kommer ge oss mer kunskap om ledningarnas skick och därmed ett bättre beslutsunderlag inför framtida beslut.

Ny tvättstugebelysning

Armaturen i våra tvättstugor börjar bli till åren och styrelsen har därför börjat undersöka behovet av och möjligheten att byta ut dem. Som ett led i processen har det på prov köpts in och monterats ny armatur i tvättstugan på 18A dit nyfikna boende kan gå och titta. Tänk på att hålla avståndet till andra boende!

Den nya armaturen är energisnålare än den befintliga, och dessutom utrustad med proximitetssensor som gör att den tänds automatiskt. Om du har några synpunkter, frågor, eller idéer går det bra att maila dem till styrelsen@fagotten.org

 

Resumé från styrelsemöte

Den senaste extra stämman beslöt att styrelsen ska lämna en kort resumé efter varje styrelsemöte. Efter att ha rådgjort med en jurist kommer styrelsen att lägga upp resuméerna på Mitt HSB, där endast medlemmar har tillgång. Efter den senaste uppdateringen av Mitt HSB finner ni resuméerna under fliken “Mina dokument” och mappen “Mötesdokument” – “Mötesanteckningar”.

Resuméerna för möten 4/2 och 25/2 finns nu tillgängliga på Mitt HSB.
Information om hur man logga in på Mitt HSB finner du här: Inloggning MittHSB

Styrelsen planerar följande mötestider under våren: 11/3, 8/4, 6/5, 27/5, 10/6 ”

Byte av servisledning genomfört

Vår leverantör har slutfört bytet av servisledningen för inkommande vatten. Det blev, som en del noterat, ett kortare oförutsett avbrott runt lunchtid i fredags. Detta skedde på grund av ett läckage som påverkade vår tillfälliga vattenförsörjning. Arbetet kunde trots detta missöde ändå slutföras som planerat i fredags.

I veckan kommer staketet mot Thulehemsvägen att återställas och markskador att repareras.

Enkät om våtrum

Sustend har på styrelsens uppdrag sammanställt en enkät om våtrummen i våra lägenheter. Den delas ut i pappersform till alla lägenheter men det underlättar  om så många som möjligt fyller i enkäten digitalt. Enkäten ger viktig information i arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag avseende föreningens vatten- och avloppsledningar. Om vi kan samla in informationen om våtrummen via enkäten undviker vi onödiga och kostsamma besök i lägenheterna. Det är därför viktigt att att du fyller i enkäten.
Länk till enkäten:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jleQnh-bXkC-AGSf1qw-KhSgcaJ2Va9Gs5ugniLCq4tUOURKWDhHQTZaQUZSNE5TREFWVUNIVzU1RS4u

Resumé från styrelsemöte 4/2

Den senaste extra stämman beslöt att styrelsen ska lämna en kort resumé efter varje styrelsemöte. Efter att ha rådgjort med en jurist kommer styrelsen att lägga upp resuméerna på Mitt HSB under fliken “Brf-dokument”, där endast medlemmar har tillgång. Vi kommer att informera på hemsidan när så sker. Den första resumén har lagts upp idag. (Notera att tjänsten är tillfälligt avstängt för underhåll 17/2 – 22/2).

Information om hur man logga in på Mitt HSB finner du här: Inloggning MittHSB

Styrelsen planerar följande mötestider under våren: 25/2, 11/3, 8/4, 6/5, 27/5, 10/6.

Inbrottsskydd till balkongdörrar (uppdatering)

Som tidigare aviserat kan man beställa ett säkerhetspaket från byggföretaget Henda för att förbättra säkerheten på balkongerna. Henda har nu meddelat att det även finns möjlighet att beställa enskilda delar av paketet. Priset kommer i så fall att bestämmas efter alla beställningar har kommit in. Om man vill göra detta ska man skriva till sebastian.borglin@henda.se innan den 28/2 och berättar vilka delar av paketet man önskar få inmonterade. Ange namn, adress och telefonnummer.

Information om paketet finns längre ner på denna sida. Om man vill beställa hela paketet till det rabatterade priset ska man följa de instruktioner som anges där.