Försening av värmesystemets påkoppling

Problem med materielleveranser påverkar datum för inkoppling av värmesystemet

På grund av Covid-19, och som rapporterats på nyheterna sista tiden, så upplever stora delar av världen just nu problem med leveranser av olika slags material såsom t ex metall.

Som en effekt av den situationen har de speciella rörkopplingar som vår leverantör Svanholms beställt (gjordes i mycket god tid) tyvärr inte levererats enligt tidsplan. Och enligt uppgift finns dessa ej att tillgå någonstans just nu och levereras till Svanholms sporadiskt och endast några åt gången. Alltså drar arbetet tyvärr ut på tiden.

Ny tid för inkoppling av värmen är v.40 vilket alltså innebär en veckas försening mot tidigare meddelat datum som var 30/9.

OBS! I samband med att värmesystemet kopplas på behöver radiatorerna i samtliga lägenheter luftas vilket Svanholms kommer att ombesörja. Luftningen måste göras för att inte ska riskera skador på systemet vid inkoppling men även för att det inte ska uppstå höga oljud i rören. Riskerar alltså att bli mycket höga störande oljud för samtliga boende samt risk för vattenläckage om luftning inte genomförs på korrekt sätt.

Det är mycket viktigt att Svanholms personal bereds tillträde till samtliga lägenheter då detta arbete skall genomföras. Information om arbetet samt datum för när man kommer till de olika husen kommer inom kort att delas ut i allas brevlådor samt sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Fortsatt arbete med ytterbelysningen på området idag!

Felsökning och åtgärder fortsätter idag måndag

Då elektrikerna inte kunde lösa problemet i förra veckan så fortsätter man idag att felsöka och försöka åtgärda problemet med ytterbelysningen på området.

Det visar sig att felsökning av våra el-installationer är mer komplicerat än väntat då vi i huvudsak har gamla installationer och ledningar samt att dokumentation och märkningar inte är helt korrekta och ibland helt saknas. Detta är förstås något som borde ha setts över redan för flera år sen.

Med anledning av det kommer styrelsen under hösten låta genomföra en undersökning av hur våra el-installationer ser ut och vad som eventuellt behöver åtgärdas så att vi förhoppningsvis slipper sånt här eller ännu värre problem i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

FELSÖKNING PÅGÅR NU! Ytterbelysning på området ligger nere

 

Ytterbelysningen på området ligger nere

FELSÖKNING PÅGÅR NU

Som de flesta märkt vid det här laget är det fel på hela områdets ytterbelysning inklusive parkeringarna. Felet som uppstod natten till torsdag ÄR felanmält till Bredablick som tillkallat elektriker som enligt besked felsöker idag.

Ambitionen och tillika direktivet till Bredablick är att problemet ska vara åtgärdat idag MEN vi får avvakta med klart besked om när problemet kommer vara avlöst tills vi fått reda på var felet ligger och vad som krävs för att lösa det.

Utifall att problemet inte går att åtgärda idag eller under helgen så vill vi uppmana alla att vara extra försiktiga när ni är ute och rör er på området efter att mörkret fallit. Speciellt då vi håller på med en del arbeten på området och det t ex saknas asfalt mellan många av husen men även att det kan finnas andra hinder som kan vara svåra att upptäcka då belysningen inte fungerar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Förändring i BRF Fagotten styrelse

Förändring i BRF Fagotten styrelse 

I samband med styrelsemötet som hölls den 16:e augusti i år avgick styrelse ordförande samt vice ordförande med omedelbar verkan, på egen begäran, från sina poster som ledamöter i styrelsen.

Med anledning av den uppkomna förändringen i styrelsen hölls det den 17:e augusti ett konstituerande styrelsemöte där Mats Hägerfors utsågs till ny Ordförande och Edita  Juchneviciute till ny Vice Ordförande.

De två vakanser som nu finns i styrelsen kommer att tillsättas på ordinarie föreningsstämma 2022. Styrelsen är enligt lag och enligt föreningens stadgar fullt beslutsmässig i sin temporärt reducerade form.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen BRF Fagotten genom Mats Hägerfors, Ordf Styrelsen

Tekniska problem lösta

internetkabel

Allting skall fungera igen.

Vi har just nu tekniska problem med tjänsterna IMAP och POP som används om man försöker läsa e-post skickad till sin @fagotten.org adress. Problemet gör att er mailklient inte kan förhandla fram en krypterad anslutning till servern mailin.fagotten.org. För att minimera problemen så har vi tillfälligt stängt av krypteringen. Det är möjligt att era  e-post klienter varnar eller vägrar att ansluta sig. Vi arbetar på problemet.

MVH
Datordriftgruppen

Information om byte av vatten- och värmerör mellan husen i Brf Fagotten

Under sommaren och tidig höst kommer Svanholms VVS på uppdrag av
föreningen att byta rör för värme och varmvatten mellan våra hus. Det
innebär att vi har grävmaskiner och andra maskiner inne på området
samt att luckorna i trapphusen till krypgrunden tidvis kommer att vara
öppna. Var extra uppmärksamma på era barn och husdjur. Det kommer
även att förekomma störande ljud när Svanholms borrar i grunderna på
husen. Eftersom en del rör bytts tidigare kommer grävarbeten bara att
ske mellan vissa av husen.

 
30 juni till 20 augusti: Grävarbeten och borrning samt arbete i
krypgrunderna med värmeledningar.

 
23 augusti till 30 september: I huvudsak arbete i krypgrunderna med
att koppla in de nya rören. Vattnet kommer tidvis att vara avstängt i
hela eller delar av området.

 
Vattenavstängningar
Notera att vattenavstängningar kommer att förekomma under perioden
23 augusti till 30 september. Dessa kommer att ske under arbetstid
och annonseras på anslagstavlorna i de trapphusen där boende berörs
minst 24 timmar i förväg. Observera att vattenavstängning även omfattar
tvättstugorna. Oftast kommer vattnet att fungera i grovtvättstugan i
källaren på Flöjtvägen 6 även när det är avstängt ute i olika delar av
området. Om du av medicinska skäl har svårt att ta del av information på
anslagstavlorna regelbundet meddela förvaltarna via e-post.

 
Avstängning av delar av parkeringarna
En infart till parkeringen kommer att vara avstängd under arbetet först på
Flöjtvägen och sedan på Fagottgränden. Detta för att skapa plats för
förvaring av t.ex. schaktmassor i samband med grävarbetena.
Avstängningen börjar med parkeringen i öster (mot Coop) på Flöjtvägen.
Längre fram flyttas avstängningen till Fagottgränden (tredje infarten
uppifrån/österifrån). När parkeringarna stängs av sätts skyltar och
avspärrningar ut.

 
Har du frågor skriv till förvaltarna på
forvaltare.fagotten@bredablickgruppen.se

Info från föreningsstämman samt eldning

Föreningsstämman är sedan cirka 2 veckor avklarat. Det var många som tog möjligheten att vara med på stämman genom att  poströsta. I nästa Fagottinfo kommer lite information från föreningsstämman och andra aktuella frågor i föreningen.

Protokollet från stämman, årsredovisningen samt motioner med styrelsens svar finns nu tillgängliga på på dina sidor på HSB-portalen.

Här har ni länken för att logga in och alla kan logga in med Bank-ID om du inte har konto.

https://hsbportalen-login.hsb.se/logon/LogonPoint/index.html

——————————————————————–

På grund av värmen som varit råder eldningsförbud för närvarande i Lund. Det råder alltså stor brandrisk och vi uppmanar till stor försiktighet vid alla aktiviteter som innebär risk för brand. För mer detaljerad information se Beslut om eldningsförbud i Lunds kommun – Lunds kommun

Update kring arbeten som pågår

Som några av er har märkt så håller vi på att kalibrera den nya rörelsekänsliga armaturen i tvättstugorna. Har ni några synpunkter vad gäller när de ska vara tända, hur känsliga de ska vara etc maila in till styrelsen så de kan ha det i åtanke. styrelsen@fagotten.org

Sen kommer Sandå måleri olja och fixa med våra spaljèer i omgångar mellan vecka 26-29.

Husnummer 1-8 V.26-27 datum 28 Juni

Husnummer 9-16 V.27-28

Husnummer 17-24 V.28-29

Vänliga hälsningar Styrelsen

Tillägg , vi påbörjar rensning av hängrännorna på husen 28 juni med start på Fagottgränden 17-23.

Ordinarie föreningsstämma den 15:e juni

Som tidigare aviserat kommer föreningsstämman att äga rum den 15/6. På grund av den pågående smittspridningen har styrelsen beslutat att stämman ska hållas med endast poströstning. Pandemilagen tillåter inte samlingar med fler än åtta personer och de tilltänkta HSB-lokalerna går på grund av gällande restriktioner inte att hyra.

På samma sätt som med januaris extra stämma kommer ett digitalt medlemsmöte att ordnas en vecka innan stämman, dvs på den 8/6. Kallelsen och handlingarna kommer att delas ut i god tid innan mötet.