Försäljningsstatistik

Följande statistik baserar sig på genomförda försäljningar. Tänk dock på att det kan dröja innan en överlåtelse hamnar med i statistiken.

prisstatistik_försäljningar PDF