Monthly Archives: January 2021

Larmförsäljare i området

Försäljare från minst ett larmföretag har de senaste dagarna gått omkring i området och knackat på dörrar. De påstår att de gör det på styrelsens uppdrag, att vi har bjudit in dem till ett medlemsmöte, att de ska börja vakta parkeringsplatserna i februari, med mera. Detta stämmer inte, styrelsen har inte gett något uppdrag till något larmföretag överhuvudtaget.

Information från medlemsmöte

Under onsdagen höll styrelsen ett digitalt medlemsmöte på begäran av medlemmarna. Utifrån diskussionerna på medlemsmötet har den PowerPoint som användes på mötet utvidgas med ytterligare lite information för att bli mer informativ för de som inte kunde delta och höra presentationen. Detta finns tillgängliga på Mitt HSB som nämndes i slutet av mötet. Instruktioner för att logga in på Mitt HSB finns här:

Inloggning Mitt HSB

Vid eventuella frågor, kontakta gärna styrelsen via e-post på styrelsen@fagotten.org.

Inbrottsskydd till balkongdörrar

Som tidigare aviserat har styrelsen låtit byggföretaget Henda ta fram ett säkerhetspaket för förbättrat inbrottsskydd för balkongdörrarna, som de kan erbjuda föreningens medlemmar till rabatterat pris. Henda har delat ut ett informationsblad och en offert till alla lägenheter på bottenvåningen, men erbjudandet kan också nyttjas av de som bor på ovanvåningen. Se längst ned på sidan för informationsblad och offert i digital form.

För att beställa säkerhetspaketet kan man gå till väga på två sätt:

– Fyll i offerten och skicka den till angiven adress.

– Skicka ett mail till sebastian.borglin@henda.se, i vilket man anger sitt namn och sin adress samt skriver att man “beställer säkerhetspaketet i enlighet med offert A11234”. I detta fall lämnas den underskriva offerten över till Henda i samband med monteringen.

Erbjudandet gäller för paketet i sin helhet fram till den 28:e februari.

När man fyller i blanketten behöver man ange följande uppgifter:

– Lägenhetsbeteckning: Adressen, inklusive det fyrsiffriga lägenhetsnummer som anges på anslagstavlan i trapphuset.
– Föreningens organisationsnummer: 716406-8129

Informationsblad
Offert på säkerhetspaket

Information om medlemsmöte och extra stämma

Styrelsen har efter begäran av medlemmar i föreningen kallat till extra stämma. I samband med detta har styrelsen också bjudit in till digitalt medlemsmöte. Information om hur man går tillväga för att medverka har idag delats ut i de boendes brevlådor, och finns också att läsa här: Digitalt informationsmöte och medlemsmöte

Du kan också läsa mer på hemsidan under fliken “Digitalt medlemsöte och föreningsstämma”.