Information från medlemsmöte

Under onsdagen höll styrelsen ett digitalt medlemsmöte på begäran av medlemmarna. Utifrån diskussionerna på medlemsmötet har den PowerPoint som användes på mötet utvidgas med ytterligare lite information för att bli mer informativ för de som inte kunde delta och höra presentationen. Detta finns tillgängliga på Mitt HSB som nämndes i slutet av mötet. Instruktioner för att logga in på Mitt HSB finns här:

Inloggning Mitt HSB

Vid eventuella frågor, kontakta gärna styrelsen via e-post på styrelsen@fagotten.org.

Leave a Reply