Entre2B

Mäklarinfo

 

Information till mäklare om Brf Fagotten

Uppdaterad (20 mars 2020)

 

Om Brf Fagotten i Lund

Föreningen består av 268 lägenheter i olika storlekar. Husen byggdes 1970 och bostadsrättsföreningen grundades 1976 när HSB köpte fastigheterna. Föreningen äger marken. Föreningen är medlem i HSB Skåne och köpare behöver vara medlem i HSB Skåne.

 

Månadsavgiften

Avgiften för följande år beslutas i november. Från den 1 januari 2020 höjdes avgiften med 3%. Månadsavgiften inkluderar värme, vatten, kabel-tv, bredband och parkering för en bil. Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ingår också under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren själv har en hemförsäkring. Se även ”Service för medlemmar” nedan.

 

Underhåll

Föreningen arbetar med en långsiktig plan för underhåll, som årligen uppdateras med stöd av HSB Skåne, för att kunna planera underhållet över tid och hålla fastigheterna i gott skick. Energibesiktning genomfördes 2019.

 

Påbörjat/planerat underhåll

• Byte av tvättmaskiner och torktumlare, löpande
• Undersökning av vatten- och avloppsledningar för att bedöma behovet av stamrenovering

• Möjligen asfaltering av delar av parkeringsytorna

• Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

• Besiktning av balkonger

 

Tidigare större underhållsåtgärder

2019 – Radonmätning. Asfaltering av resterande två gårdar samt centralplanen inne i området. Fortsatta lagningar av fogar i tegelfasaden. Byte av ett antal fönsterbalkar. Installation av 16 laddenheter för el- och elhybridbilar. Övergång till gemensam el med individuell mätning

2018 – Omfattande lagningar av fogar i tegelfasaden. Tilläggsbelysning utomhus. Asfaltering av två gårdar

2017 – Asfaltering av två gårdar

2016/17 – Byte av alla belysningsstolpar (förutom dem på parkering). Byte av all utebelysning till LED-armatur

2015 – Asfaltsarbete vid rondeller med anslutande infart genomfört. Avslutat arbete med entréerna. Plåtarbeten genomförda för bättre avrinning från entrétaken. Bytte av trasiga dagvattenledningar runt hus 12

2013/14 – Nya entrépartier i trappuppgångar. Låssystem med taggar. OVK

2012 – Underhåll av krypgrunder och lagning/byte av delar av avloppsledningarna. Ventilation i tvättstugor

2009 – Balkongerna renoverades med ny vägg mot lägenheten, nytt fönster och ny dörr

 

Service för medlemmar

El via föreningen med individuell mätning och betalning. Föreningen tar ut en administrativ avgift, för närvarande 40 kr (mars 2020). Det innebär en betydande besparing för bostadsrättsinnehavaren då denne spar in den fasta avgiften till nätbolaget (Kraftringen).

 

Tvättstugor finns i varje trappuppgång. De har en tvättmaskin, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel. En grovtvättstuga för tvätt av mattor finns också i källaren till Flöjtvägen 6A.

 

Cykelförråd finns i källaren Flöjtvägen 20 och cykelställ med tak.

 

 

Tjänst Kostnad
Bredband via eget nätverk Ingår i månadsavgiften
Kabel-tv via Comhem Grundutbudet ingår i månadsavgiften
Parkering för en bil Ingår i månadsavgiften
Laddstolpar för el-/hybridbil 100 kr/månad
Plats för MC i garage 150 kr/månad
Bastu Ingår i månadsavgiften
Föreningslokal i källaren 250 kr/per tillfälle
Odlingslott 200 kr/år (intresseanmälan ev. )
Källarförråd 100 kr/månad (inga lediga förråd, kölista)

 

Förvärv av bostadsrätt

Föreningen tillåter inte förvärv av juridisk person. Föreningen tillåter delat innehav föräldrar/barn, men den som bor i lägenheten bör inneha minst 10%

Överlåtelseavgift 2,5% av ett prisbasbelopp som betalas av säljaren

Pantsättningsavgift 1% av ett prisbasbelopp

 

Tillsyn

Föreningen gör en tillsyn i samband med överlåtelsen. Säljaren bokar tid med förvaltaren. Både säljare och köpare ska närvara vid tillsynen. Observera att tillsynen inte är en besiktning och att köparen har ett omfattande ansvar att undersöka lägenheten.

 

Fastighetsförvaltning

Den tekniska förvaltningen av fastigheterna sköts av Bredablick Förvaltnings AB medan ekonomiadministrationen hanteras av HSB Skåne.

 

Ansökan om medlemskap

Ansökan lämnas in via HSB Skåne via mäklarwebben. Föreningen fattar vanligtvis beslut inom två veckor men ibland kan det behövas kompletterande information, vilket gör att det kan ta längre tid.

 

Frågor

Vid frågor, kontakta vår förvaltare via kontaktformulär på Bredablicks hemsida (ange Brf Fagotten) https://bredablickgruppen.se/forvaltning/#kontakt

Nedan följer de tio senaste årens redovisningar

årsredovisning-2019-del1 Årsredovisning-2019-del2

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008