Ekonomi /pågående projekt (Mäklarinfo)

Uppdaterad (2024-05-01)

Information om Brf Fagotten i Lund

Föreningen består av 268 lägenheter i olika storlekar. Husen byggdes 1970 och bostadsrättsföreningen grundades 1976 när HSB köpte fastigheterna. Föreningen äger marken. Föreningen är medlem i HSB Skåne och köpare behöver vara medlem i HSB Skåne. Se här för föreningens Stadgar.

Månadsavgiften

Avgiften för följande år beslutas i november. Månadsavgiften inkluderar

 • värme,
 • vatten,
 • kabel-tv (grundutbud),
 • bredband
 • Parkering för en bil.
 • Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ingår också under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren själv har en hemförsäkring.
 • Se även “Service för medlemmar” nedan.

Det finns lägenheter i alla storlekar från 1:or till 4:or. Storlekarna samt avgift framgår av tabellen nedan. Se mer på sidan För boende för mer information omkring vad det innebär att bo i bostadsrättsföreningen Fagotten.

Lägenhetstyp Storlek Avgift (fr.o.m. 2024-01-01)
1 r.o.k. 37 m² 2 796 kr
2 r.o.k. 56 m² 3 873 kr
2 r.o.k 64 m² 4 597 kr
3 r.o.k. 83,6 m² 5 754 kr
4 r.o.k. 102,5 m² 6 507 kr

Service för medlemmar

Gemensam El via föreningen med individuell mätning och betalning. Föreningen tar ut en administrativ avgift, för närvarande 40 kr (feb 2022). Det innebär en betydande besparing för bostadsrättsinnehavaren då denne spar in den fasta avgiften till nätbolaget (Kraftringen). Föreningens bostadsrättsinnehavare drar även nytta av att föreningen tar del av HSB-förhandlade ramavtalspriser.

Tvättstugor finns i varje trappuppgång. De har en tvättmaskin, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel. En grovtvättstuga för tvätt av mattor finns också i källaren till Flöjtvägen 6A.

Cykelförråd finns i källaren Flöjtvägen 20 och cykelställ med tak.

Tjänst för medlemmar Avgift (fr.o.m. 2024-01-01)
Bredband via eget nätverk Ingår i månadsavgiften
Kabel-tv via Comhem Grundutbudet ingår i månadsavgiften
Parkering för en bil Ingår i månadsavgiften
Laddstolpar för el-/hybridbil 100 kr/månad (kostnad för konsumerad el tillkommer)
Plats för MC i garage 177 kr/månad
Hyra Bastu (1 på området) Ingår i månadsavgiften
Hyra Föreningslokal 275 kr/per tillfälle
Odlingslott 220 kr/år (Kölista tillämpas)
Källarförråd 118 kr/månad (F.n. inga lediga förråd, kölista tillämpas)

Underhåll

Föreningen arbetar med en långsiktig plan för underhåll, som årligen uppdateras med stöd av HSB Skåne, för att kunna planera underhållet över tid och hålla fastigheterna i gott skick. Energibesiktning genomfördes 2019.

Påbörjat/planerat underhåll

Nya närliggande projekt enligt underhållsplanen/behov 2022/2023

Tidigare större underhållsåtgärder

2023 – avslutade projekt hitintills

 • Byte av nya belysningsarmaturer i trappuppgångarna till LED – lampor anledning:mycket lampor som går sönder höga rep kostnader, minskad elförbrukning vid övergång till LED-lampor.

2022

 • Byte av alla garageportar.
 • Målning och rengöring av fönster och plåtar över tvättstugorna: Anledningen längre livslängd och ser trevligare ut. (uppskattad kostnad ca 250 000-350 000 kr)
 • Byte av alla Tvättmaskiner och Torktumlare, kostnad ca 80 000 / tvättstuga beräknad livslängd 10- 15 år enligt Miele ( minskad vatten och elförbrukning).
 • Byte av värmekulvertar och värmesystem. Kostnad ca 4,5 milj. Beräknad livslängd 40- 50 år enligt HSB.
 • Inga ytterligare markarbete är planerade utifrån vad vi vet just nu. Återställning av mark efter kulvertledningsbyte kommer ske under året.
 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

2021 –  Fortsatt studie av värme- tappvatten- och spillvattensystem. Projektet med bytet av kulvertledningar avslutat och slutbesiktning görs den 12 Januari 2022. Målat miljöhus, Rensat hängrännor och fotograferat trasiga takpannor, Besiktning av balkonger. Ny belysning med sensoravkänning i tvättstugor. Nya cylinderlås till el skåpen på gård 2–8 och gård 10–16. Taksäkerhetsbesiktning gjord. Lekplatsbesiktning utförd. Rensat ventilationskanaler

2020 – Förstudie av värme- tappvatten- och spillvattensystem. Byte av cirkulationspumpar och expansionskärl i undercentralen. Nya fastighetscentraler för el (med jordfelsbrytare). Reparation av parkeringsplatsernas asfaltering. Renovering av lekplatser. Kanalrensning inför OVK.

2019 – Radonmätning. Asfaltering av resterande två gårdar samt centralplanen inne i området. Fortsatta lagningar av fogar i tegelfasaden. Byte av ett antal fönsterbalkar. Installation av 16 laddenheter för el- och elhybridbilar. Övergång till gemensam el med individuell mätning

2018 – Omfattande lagningar av fogar i tegelfasaden. Tilläggsbelysning utomhus. Asfaltering av två gårdar

2017 – Asfaltering av två gårdar

2016/17 – Byte av alla belysningsstolpar (förutom dem på parkering). Byte av all utebelysning till LED-armatur

2015 – Asfaltsarbete vid rondeller med anslutande infart genomfört. Avslutat arbete med entréerna. Plåtarbeten genomförda för bättre avrinning från entrétaken. Bytte av trasiga dagvattenledningar runt hus 12

2013/14 – Nya entrépartier i trappuppgångar. Låssystem med taggar. OVK

2012 – Underhåll av krypgrunder och lagning/byte av delar av avloppsledningarna. Ventilation i tvättstugor

2009 – Balkongerna renoverades med ny vägg mot lägenheten, nytt fönster och ny dörr

Förvärv av bostadsrätt i BRF Fagotten

 • Föreningen tillåter inte förvärv av juridisk person. Föreningen tillåter delat innehav föräldrar/barn, men den som bor i lägenheten bör inneha minst 10%.
 • Överlåtelseavgift 2,5% av ett prisbasbelopp som betalas av säljaren
 • Pantsättningsavgift 1% av ett prisbasbelopp

Tillsyn

Föreningen gör en tillsyn i samband med överlåtelsen. Säljaren bokar tid med förvaltaren. Både säljare och köpare ska närvara vid tillsynen. Observera att tillsynen inte är en besiktning och att köparen har ett omfattande ansvar att undersöka lägenheten.

Fastighetsförvaltning

Den tekniska förvaltningen av fastigheterna sköts av Bredablick Förvaltnings AB medan ekonomiadministrationen hanteras av HSB Skåne.

Ansökan om medlemskap

Ansökan lämnas in via HSB Skåne via mäklarwebben. Föreningen fattar vanligtvis beslut inom två veckor men ibland kan det behövas kompletterande information, vilket gör att det kan ta längre tid.

Frågor

Vid frågor, kontakta vår förvaltare via kontaktformulär på Bredablicks hemsida (ange Brf Fagotten) https://bredablickgruppen.se/forvaltning/#kontakt

Ekonomi

Föreningens finanser kan anses vara stabila med ett förväntat positivt rörelseresultat för 2023. Men husen är 51 år gamla och vi står inför flera kostsamma renoveringar de närmaste åren. Dessutom kan vi förvänta oss kraftigt höjda driftkostnader för bl.a. värme och el framöver.

Nedan följer de tio senaste årens årsredovisningar

Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019, del 1; Årsredovisning 2019, del 2

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008