Monthly Archives: November 2020

Frågor och svar om månadsavgifter och stamrenovering

Många av föreningens medlemmar önskar mer utförlig information om avgifter och stamrenovering. Dessvärre är det inte möjligt att hålla ett fysiskt medlemsmöte på grund av Coronapandemin och de restriktioner som gäller. Styrelsen har därför försökt samla vanligt förekommande frågor och svar i ett dokument som finns att läsa på följande länk:

Frågor och svar om avgifter och stamrenovering (Uppdaterad 20/11/26)

Om du har några frågor du vill ha svar på får du gärna skriva ett mail och skicka till styrelsen@fagotten.org. Vi kommer att uppdatera dokumentet allt eftersom vi får in fler frågor.