Monthly Archives: November 2021

Elpris och elavtal i BRF Fagotten

Det har inkommit en del frågor till styrelsen kring vilket elpris vi alla betalar för vår elförbrukning.

Enligt uppgifter från HSB är upplägget sådant att HSB samlar ett stort antal bostadsrättsföreningar och förhandlar fram ett så lågt pris som möjligt som sen blir gemensamt för alla deltagande föreningar det kommande året. BRF Fagotten har sen tidigare år lämnat fullmakt till HSB att förhandla priser åt föreningen inom ramen för det upplägget. Vår fullmakt gäller fram till och med 2023-12-31. Avtalet går därefter att förlänga årsvis om vi så skulle önska.

I enlighet med avtalet förhandlar HSB fram priserna årsvis vilket bland annat innebär att vi idag inte vad priset i avtalet för 2023 kommer bli.

Trots att vårt nya fasta pris nedan är väldigt högt jämfört med tidigare år så hade det med största säkerhet vara avsevärt mycket högre om vi till exempel förhandlat på egen hand direkt med en leverantör.

Via avtalet med HSB har vi Vattenfall som leverantör.

  • Fastpris för 2021 är 35,00 öre/kWh*
  • Fastpris för 2022 är 72,30 öre/kWh*

(*Vanliga avgifter o.d. kopplade till el tillkommer precis som idag och i enlighet med föreningens gemensam-el upplägg.)

Det är ett för många välkänt faktum att el-priserna har dragit iväg rejält under hösten. Och särskilt så i el-zon 4 som vi i Skåne tillhör. El-priserna just nu under högförbrukningstider såsom vardagskvällar kl 18-19 kan vara så mycket som 5-6 kr/kWh och ibland ännu högre.

Den samlade bedömningen är att vi i detta avtal har ett fördelaktigt och tryggt pris samt att det är troligt att priserna kommer fortsätta att öka om än kanske inte i så hög takt som varit fallet under hösten. Med det sagt så är det väldigt svårt att just nu, med någon form av säkerhet, sia om framtiden för el-priserna de kommande åren.

Utifrån ovanstående kommer styrelsen under 2022 ta det säkra före det osäkra och fortsatt vara en del av HSB upplägget. Men vi kommer förstås att noga följa utvecklingen inför 2023.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Information om pågående entreprenadarbete på BRF Fagotten

Information om pågående entreprenadarbete på BRF Fagotten

I måndags (1 november) inleddes den andra delen av den upphandlade entreprenaden som omfattar byte av våra kulvertar där värmeledningar samt varm- och kallvatten löper mellan husen.

När styrelsen sent i somras fick reda på att inkopplingen av värmen skulle bli försenad var ett av de besluten vi tog tillsammans med entreprenören och vår projektledare att vi skulle senarelägga inkopplingen av de nya rören för varm- och kallvatten i kulvertarna. Detta för att fokusera arbetet och prioritera återinkopplingen av värmen i lägenheterna. Kvarstår gör nu således inkopplingen av de nya kall- och varmvattenledningarna i kulvertarna. Även denna del ingår alltså i den sen tidigare upphandlade entreprenaden.

Tyvärr så lyckades vår entreprenör inte hålla sig inom tidsramen för den aviserade vattenavstängningen i måndags då ett omfattade och komplicerat kulvertarbete genomfördes. Utöver förseningen med kranvatteninkopplingen på kvällen gjordes även ett misstag där en antal ventiler ej återöppnades för att släppa på vattnet vid dagens slut. Tyvärr innebar det att ett par hus/lägenheter inte hade varmvatten förrän igår. Detta är naturligtvis inget som styrelsen accepterar. Bristerna i hanteringen har medtydlighet påpekats för entreprenören.

Idag genomförs arbetet (pågår just nu) med den andra stora och komplicerade kulverten i området och med anledning av det vill vi be alla att uppmärksamma att vattnet potentiellt kan komma att kopplas på senare än vad som tidigare aviserats. Vi hoppas förstås att vår entreprenör kommer hantera arbetet och återinkopplingen utan problem idag och inom den aviserade tiden, kl 17:00.

Enligt uppgift från entreprenören kommer de efterföljande kulvertarna, efter dagens arbete, vara enklare och risken för förseningar och problem såsom skedde i måndags därför vara liten.

Efter idag kommer vattnet vara avstängt måndagar och onsdagar på Flöjtvägen och tisdagar och torsdagar på Fagottgränden till dess att installationerna är klara. Fredagar, lördagar och söndagar kommer vattnet enligt planen inte att stängas av.

NOTERA att sista veckan är planerad lite annorlunda gällande veckodagarna.*

NOTERA att Fagottgränden har vattenavstängning även imorgon, torsdag 4/11.**

Flöjtvägen                                                           Fagottgränden

1/11                                                                         1/11

3/11                                                                         3/11

8/11                                                                         4/11**

10/11                                                                       9/11

15/11                                                                       11/11

17/11                                                                       16/11

23/11* (tisdag)                                                      18/11

25/11* (torsdag)

På grund av hur kranvattenledningarna är dragna sen tidigare (när husen byggdes) innebär det tyvärr att husen med högst nummer på Flöjtvägen respektive Fagottgränden kommer att drabbas av samtliga avstängningsdagar som aviserats. Lägre husnummer kommer i fallande grad att få ett färre antal avstängningsdagar.

Om du bor i hus med lägre nummer är rekommendationen att planera för avstängning de dagar som aviserats enligt ovan så blir det en positiv överraskning om det kommer vatten i kranen i alla fall.

Om något ovan ändras kommer vi att meddela här på hemsidan så fort vi har kunskap om det.

Styrelsen följer arbetet noggrant idag och står beredda att säkerställa att entreprenören är medveten om de problem som eventuellt uppstår mot dagens slut när vattnet ska kopplas på igen. Fortsätt gärna att skriva om problem som uppstår i områdets Facebookgrupp eftersom vi ser det där direkt under kvällen och att vi då kan meddela entreprenören om något blivit fel.

OBS! Om du även vill lämna en felanmälan görs detta ALLTID på Bredablicks hemsida! Där kommer ärendena in i en process där de dokumenteras och hanteras korrekt.

I klartext innebär det att om du ENBART skriver om ett fel/problem i Facebookgruppen så har du alltså INTE lämnat en felanmälan.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten