All posts by Mats Hägerfors

Beslutad avgiftshöjning för 2022 i BRF Fagotten

Som många säkert redan noterat så delades idag (torsdag 9/12) avgiftsavierna för januari, februari och mars 2022 ut i brevlådorna. Och som många säkert också noterat så har styrelsen beslutat om en höjning av avgifterna för nästa år.

Planen var att informationen om avgiftshöjningen skulle vara med i Fagottnytt nu i december, vilket den också kommer att vara. Tyvärr så förekom avierna oss den här gången vilket vi ber om ursäkt för.

Vi ville förstås att samtliga medlemmar skulle få informationen innan avierna landade i brevlådorna. Vi kommer att skyndsamt dela ut information om höjningen för 2022 på papper i samtliga trappuppgångar så dom som inte kan läsa på hemsidan också får ta del av informationen från styrelsen.

Styrelsen har beslutat om en höjning av avgifterna med 5,0 % för 2022.

Vi bedömer att den beslutade höjningen ska täcka föreningens ökade kostnader angivna nedan även om det råder stor osäkerhet gällande exakt vilka nivåer kostnadsökningarna kommer landa på nästa år och nästa igen och så vidare.

Varför höjer vi avgifterna? Det beror på ett par olika saker.

De kommande åren ser vi tydligt att föreningen kommer få substantiellt ökade kostnader för el, värme och vatten. Men även en allmän kostnadsökning för drift och löpande underhåll. På det kommer vi även se ökade kostnader för det omfattande planerade underhåll som vi måste hantera kommande år. (Priser på t ex rördelar och rörkopplingar och annat material som vi behöver för våra kommande underhållsprojekt ökade med 20-30 % bara under sommaren som gick.)

Det andra stora skälet är att vi måste lösa finansieringen av våra kommande underhållsprojekt som i vårt fall i huvudsak innebär lån. Vi behöver skapa så goda chanser som möjligt att kunna låna de pengar vi behöver men även för att vi ska få låna till bra villkor. Det innebär bland annat att vi måste börja fondera kapital i föreningen.

Det tredje stora skälet till fortsatt höjning av avgifter är att vi måste göra allt vi kan för att minimera vår räntekänslighet. Räntenivåerna kommer att öka över tid samt att vår faktiska räntekostnad kommer att öka i takt med ytterligare lån. Av samma skäl kommer vi även fortsatt att hålla en så hög amorteringstakt som möjligt.

Realistiskt sett så kunde vi begränsa höjningen till den aktuella nivån enbart tack vare av den höjning som genomfördes för 2021. I annat fall hade vi behövt göra som många andra föreningar runt om i Sverige just nu tvingas till med höjningar på 15 -20 % som följd. Men det slipper vi som tur är.

Styrelsen tycker att det är ett tråkigt beslut att behöva fatta men det är tyvärr, som tydligt framgår i texten ovan, ett nödvändigt beslut.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Elpris och elavtal i BRF Fagotten

Det har inkommit en del frågor till styrelsen kring vilket elpris vi alla betalar för vår elförbrukning.

Enligt uppgifter från HSB är upplägget sådant att HSB samlar ett stort antal bostadsrättsföreningar och förhandlar fram ett så lågt pris som möjligt som sen blir gemensamt för alla deltagande föreningar det kommande året. BRF Fagotten har sen tidigare år lämnat fullmakt till HSB att förhandla priser åt föreningen inom ramen för det upplägget. Vår fullmakt gäller fram till och med 2023-12-31. Avtalet går därefter att förlänga årsvis om vi så skulle önska.

I enlighet med avtalet förhandlar HSB fram priserna årsvis vilket bland annat innebär att vi idag inte vad priset i avtalet för 2023 kommer bli.

Trots att vårt nya fasta pris nedan är väldigt högt jämfört med tidigare år så hade det med största säkerhet vara avsevärt mycket högre om vi till exempel förhandlat på egen hand direkt med en leverantör.

Via avtalet med HSB har vi Vattenfall som leverantör.

  • Fastpris för 2021 är 35,00 öre/kWh*
  • Fastpris för 2022 är 72,30 öre/kWh*

(*Vanliga avgifter o.d. kopplade till el tillkommer precis som idag och i enlighet med föreningens gemensam-el upplägg.)

Det är ett för många välkänt faktum att el-priserna har dragit iväg rejält under hösten. Och särskilt så i el-zon 4 som vi i Skåne tillhör. El-priserna just nu under högförbrukningstider såsom vardagskvällar kl 18-19 kan vara så mycket som 5-6 kr/kWh och ibland ännu högre.

Den samlade bedömningen är att vi i detta avtal har ett fördelaktigt och tryggt pris samt att det är troligt att priserna kommer fortsätta att öka om än kanske inte i så hög takt som varit fallet under hösten. Med det sagt så är det väldigt svårt att just nu, med någon form av säkerhet, sia om framtiden för el-priserna de kommande åren.

Utifrån ovanstående kommer styrelsen under 2022 ta det säkra före det osäkra och fortsatt vara en del av HSB upplägget. Men vi kommer förstås att noga följa utvecklingen inför 2023.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Information om pågående entreprenadarbete på BRF Fagotten

Information om pågående entreprenadarbete på BRF Fagotten

I måndags (1 november) inleddes den andra delen av den upphandlade entreprenaden som omfattar byte av våra kulvertar där värmeledningar samt varm- och kallvatten löper mellan husen.

När styrelsen sent i somras fick reda på att inkopplingen av värmen skulle bli försenad var ett av de besluten vi tog tillsammans med entreprenören och vår projektledare att vi skulle senarelägga inkopplingen av de nya rören för varm- och kallvatten i kulvertarna. Detta för att fokusera arbetet och prioritera återinkopplingen av värmen i lägenheterna. Kvarstår gör nu således inkopplingen av de nya kall- och varmvattenledningarna i kulvertarna. Även denna del ingår alltså i den sen tidigare upphandlade entreprenaden.

Tyvärr så lyckades vår entreprenör inte hålla sig inom tidsramen för den aviserade vattenavstängningen i måndags då ett omfattade och komplicerat kulvertarbete genomfördes. Utöver förseningen med kranvatteninkopplingen på kvällen gjordes även ett misstag där en antal ventiler ej återöppnades för att släppa på vattnet vid dagens slut. Tyvärr innebar det att ett par hus/lägenheter inte hade varmvatten förrän igår. Detta är naturligtvis inget som styrelsen accepterar. Bristerna i hanteringen har medtydlighet påpekats för entreprenören.

Idag genomförs arbetet (pågår just nu) med den andra stora och komplicerade kulverten i området och med anledning av det vill vi be alla att uppmärksamma att vattnet potentiellt kan komma att kopplas på senare än vad som tidigare aviserats. Vi hoppas förstås att vår entreprenör kommer hantera arbetet och återinkopplingen utan problem idag och inom den aviserade tiden, kl 17:00.

Enligt uppgift från entreprenören kommer de efterföljande kulvertarna, efter dagens arbete, vara enklare och risken för förseningar och problem såsom skedde i måndags därför vara liten.

Efter idag kommer vattnet vara avstängt måndagar och onsdagar på Flöjtvägen och tisdagar och torsdagar på Fagottgränden till dess att installationerna är klara. Fredagar, lördagar och söndagar kommer vattnet enligt planen inte att stängas av.

NOTERA att sista veckan är planerad lite annorlunda gällande veckodagarna.*

NOTERA att Fagottgränden har vattenavstängning även imorgon, torsdag 4/11.**

Flöjtvägen                                                           Fagottgränden

1/11                                                                         1/11

3/11                                                                         3/11

8/11                                                                         4/11**

10/11                                                                       9/11

15/11                                                                       11/11

17/11                                                                       16/11

23/11* (tisdag)                                                      18/11

25/11* (torsdag)

På grund av hur kranvattenledningarna är dragna sen tidigare (när husen byggdes) innebär det tyvärr att husen med högst nummer på Flöjtvägen respektive Fagottgränden kommer att drabbas av samtliga avstängningsdagar som aviserats. Lägre husnummer kommer i fallande grad att få ett färre antal avstängningsdagar.

Om du bor i hus med lägre nummer är rekommendationen att planera för avstängning de dagar som aviserats enligt ovan så blir det en positiv överraskning om det kommer vatten i kranen i alla fall.

Om något ovan ändras kommer vi att meddela här på hemsidan så fort vi har kunskap om det.

Styrelsen följer arbetet noggrant idag och står beredda att säkerställa att entreprenören är medveten om de problem som eventuellt uppstår mot dagens slut när vattnet ska kopplas på igen. Fortsätt gärna att skriva om problem som uppstår i områdets Facebookgrupp eftersom vi ser det där direkt under kvällen och att vi då kan meddela entreprenören om något blivit fel.

OBS! Om du även vill lämna en felanmälan görs detta ALLTID på Bredablicks hemsida! Där kommer ärendena in i en process där de dokumenteras och hanteras korrekt.

I klartext innebär det att om du ENBART skriver om ett fel/problem i Facebookgruppen så har du alltså INTE lämnat en felanmälan.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

SLUTDATUM satt för påkoppling av värmen

Vi har äntligen ett slutdatum för inkoppling av värmen

Föreningen har jobbat intensivt tillsammans med Svanholms, underleverantörerna och vår projektledare för att få fram ett slutdatum för när entreprenören slutgiltigt kan garantera att alla huskroppar och lägenheter på hela området kommer vara inkopplade. Och vi har nu mottagit ett sådant datum från Svanholms.

Slutdatum: 2021-10-22

Svanholms arbetar med inkoppling av huskroppar ett efter ett i en logisk följd som utgår från hus nr 6 där cirkulationspumpar och värmesystem finns. Deras personal har sedan en tid tillbaka arbetat hårt med återkoppling av vår värme vardagar, kvällar och helger.

Svanholms började med att koppla in hus nr 6 och därefter alla hus med jämna nummer där dom sista husen att kopplas in på Flöjtvägen blir hus 18, 20, 22 och 24. Man har även påbörjat arbete i hus med ojämna nummer på Fagottgränden med start i hus 5 varifrån man arbetar sig vidare hus för hus. Arbetet med värmesystemet slutförs i och med inkoppling av hus 17, 19, 21 och 23. (Läs gärna vår vädjan nedan.)

Styrelsen beklagar djup att situationen uppstått och vill bedyra att vi verkligen känner med alla våra äldre, barnfamiljer och alla andra som lider av kylan. Vi önskar att projektet avlöpt smidigare än det har gjort men samtidigt vill vi också vara tydliga med att alla involverade parter i projektet jobbat stenhårt med problemet och fullt ut prioriterat inkopplingen av värmen ända sen dess att vi fick reda på att det skulle bli förseningar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

En vädjan till alla medlemmar från styrelsen

Många medlemmar har sen tidigare införskaffat el-element och dylikt som man efterhand som värmen kopplas in kanske inte längre har ett behov av. Här vill styrelsen uppmana alla som har ett till övers att förhöra sig om någon på Fagottgränden vill låna ett tills värmen är tillbaka. Vi har en hel del personer på området som av olika anledningar har det svårt att på egen hand komma iväg och köpa el-element. Och att det för dom i den situationen säkert skulle underlätta enormt att få låna ett av någon vänligt sinnad granne. Så stäm gärna av med era grannar som ni vet eller tror kan ha dessa svårigheter och hjälp dom komma i kontakt med dom som eventuellt har ett element att låna ut. Vi har förstått att en del medlemmar redan har erbjudit sig att låna ut sina element via den Facebook-grupp som finns på området. Kanske en kanal som kan nyttjas vidare i detta syfte?

Stort tack till alla er som hörsammar vår vädjan!

 

 

 

Vad händer om värmen inte funkar även EFTER luftningen av elementen?

Upplever du problem med värmen/elementen EFTER att Svanholms luftat dom?

Om värmen i din lägenhet inte kommit igång ett par dagar efter att Svanholms varit hos dig och luftat elementen eller om du upplever något annat problem med elementen så ska du felanmäla detta till Bredablick. Dom kommer hantera alla sådana eventuella ärenden.

Felamnälan görs här; https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/

Orsaken till att det är Bredablick som ska hantera dessa ärenden och inte Svanholms är att Svanholms just nu måste lägga all sin tid och energi på att koppla in värmen och att lufta elementen.

Denna information kommer även att sättas upp på anslagstavlorna i trappuppgångarna.

 

Are you experiencing problems with your radiators AFTER Svanholms ventilated them?

If the heat in your apartment is still not fully working a couple of days after Svanholms ventilated your radiators or if you experience any other problem with the radiators, you must report this to Bredablick. They will handle any such issues that may occur.

Please leave your report here; https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/

The reason why Bredablick will handle these issues and not Svanholms is due to Svanholms having to focus all their time and energy on getting the heat turned on and ventilating the radiators.

This information will also be posted on the notice boards.

 

 

 

Goda och tråkiga nyheter om värmesystemet

RÄTTELSE

Det har påpekats från flera håll att ett fel smugit sig i texten nedan. Felet handlar om vilka element som ska luftas och det står som exempel att element i garderoberna ska luftas.

De element som sen flera år är bortkopplade från värmesystemet ska INTE kopplas in igen och behöver således inte luftas.

Intentionen i texten var att förmedla att aktiva element som SKA luftas inte får blockeras. Detta så att Svanholms personal lätt kan komma till elementen. Vi ber om ursäkt för missförståndet och har också korrigerat texten nedan.

/Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Först de tråkiga nyheterna…

Styrelsen har nu fått det mycket tråkiga beskedet att vår entreprenör trots allt inte kommer att kunna hålla det senast angivna datumet för inkoppling av värmen, som var satt till 2021-10-08.

Tyvärr har vi inte heller kunna få klart besked om nytt datum för när hela området har värme igen men så fort vi har ett datum kommer det att meddelas.

Som tidigare informerats om i flertalet nyhetsmedier beror leveransförseningarna på problem i den globala logistiken, problem som i sin tur uppstått som en effekt av den pågående pandemin.

Styrelsen är akut medvetna om att vi har många personer på området som i varierande utsträckning påverkas negativt av kalla lägenheter. Med anledning av det, har vi sen vi fick reda på att det skulle uppstå förseningar, arbetat intensivt tillsammans med projektledare och entreprenör för att så snabbt som möjligt få inkopplingen av värmen färdigställd.

…och nu de goda nyheterna!

I stort sett allt material har sen ett par dagar levererats till entreprenören som nu jobbar på i mycket högt tempo. Entreprenören har även tagit in ytterligare personal och arbetar nu dagtid, kvällar och helger tills dess att värmen är påkopplad på hela området.

Enligt uppgift från entreprenören kopplas det första huset på nu i helgen och sen kommer resten av husen att löpande kopplas på allteftersom arbetet fortskrider. Arbetet måste genomföras med en viss logik och utgår från hus 6 där pumpar och värmeanläggningen finns. Därifrån går det sen från hus till hus till dess att hela området har värmen återigen.

OBS! Samtliga element i lägenheterna måste luftas i samband med att värmen kopplas på!

Information om luftning kommer inom kort att delas ut i brevlådorna och sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen. Entreprenören som genomför arbetet med värmesystemet och även luftningen av elementen heter Svanholms. De flesta har säkert noterat deras bilar och personal på området de senaste månaderna.

Svanholms personal ska beredas enkelt tillträde till lägenheterna och elementen. I annat fall föreligger stor risk att höga oljud uppstår i lägenheter där elementen ej luftats. Det kan även innebära att värmen inte blir lika effektiv som den blir med korrekt luftning.

Vänligen läs informationen när den kommer till dig och säkerställ att Svanholms får tillträde i er lägenhet på något av de sätt som finns angivna i informationen och på det datum och den tid som dom anger gällande för just er lägenhet.

Dom försöker hålla en veckas framförhållning med luftningsinformationen men kan tyvärr inte garantera att det kommer att kunna hållas i varje enskilt fall.

Styrelsen beklagar djupt situationen och uppmanar alla att kämpa på och att hålla ut.

Vi är snart i mål!

 

Med varma hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Försening av värmesystemets påkoppling

Problem med materielleveranser påverkar datum för inkoppling av värmesystemet

På grund av Covid-19, och som rapporterats på nyheterna sista tiden, så upplever stora delar av världen just nu problem med leveranser av olika slags material såsom t ex metall.

Som en effekt av den situationen har de speciella rörkopplingar som vår leverantör Svanholms beställt (gjordes i mycket god tid) tyvärr inte levererats enligt tidsplan. Och enligt uppgift finns dessa ej att tillgå någonstans just nu och levereras till Svanholms sporadiskt och endast några åt gången. Alltså drar arbetet tyvärr ut på tiden.

Ny tid för inkoppling av värmen är v.40 vilket alltså innebär en veckas försening mot tidigare meddelat datum som var 30/9.

OBS! I samband med att värmesystemet kopplas på behöver radiatorerna i samtliga lägenheter luftas vilket Svanholms kommer att ombesörja. Luftningen måste göras för att inte ska riskera skador på systemet vid inkoppling men även för att det inte ska uppstå höga oljud i rören. Riskerar alltså att bli mycket höga störande oljud för samtliga boende samt risk för vattenläckage om luftning inte genomförs på korrekt sätt.

Det är mycket viktigt att Svanholms personal bereds tillträde till samtliga lägenheter då detta arbete skall genomföras. Information om arbetet samt datum för när man kommer till de olika husen kommer inom kort att delas ut i allas brevlådor samt sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Fortsatt arbete med ytterbelysningen på området idag!

Felsökning och åtgärder fortsätter idag måndag

Då elektrikerna inte kunde lösa problemet i förra veckan så fortsätter man idag att felsöka och försöka åtgärda problemet med ytterbelysningen på området.

Det visar sig att felsökning av våra el-installationer är mer komplicerat än väntat då vi i huvudsak har gamla installationer och ledningar samt att dokumentation och märkningar inte är helt korrekta och ibland helt saknas. Detta är förstås något som borde ha setts över redan för flera år sen.

Med anledning av det kommer styrelsen under hösten låta genomföra en undersökning av hur våra el-installationer ser ut och vad som eventuellt behöver åtgärdas så att vi förhoppningsvis slipper sånt här eller ännu värre problem i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

FELSÖKNING PÅGÅR NU! Ytterbelysning på området ligger nere

 

Ytterbelysningen på området ligger nere

FELSÖKNING PÅGÅR NU

Som de flesta märkt vid det här laget är det fel på hela områdets ytterbelysning inklusive parkeringarna. Felet som uppstod natten till torsdag ÄR felanmält till Bredablick som tillkallat elektriker som enligt besked felsöker idag.

Ambitionen och tillika direktivet till Bredablick är att problemet ska vara åtgärdat idag MEN vi får avvakta med klart besked om när problemet kommer vara avlöst tills vi fått reda på var felet ligger och vad som krävs för att lösa det.

Utifall att problemet inte går att åtgärda idag eller under helgen så vill vi uppmana alla att vara extra försiktiga när ni är ute och rör er på området efter att mörkret fallit. Speciellt då vi håller på med en del arbeten på området och det t ex saknas asfalt mellan många av husen men även att det kan finnas andra hinder som kan vara svåra att upptäcka då belysningen inte fungerar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Förändring i BRF Fagotten styrelse

Förändring i BRF Fagotten styrelse 

I samband med styrelsemötet som hölls den 16:e augusti i år avgick styrelse ordförande samt vice ordförande med omedelbar verkan, på egen begäran, från sina poster som ledamöter i styrelsen.

Med anledning av den uppkomna förändringen i styrelsen hölls det den 17:e augusti ett konstituerande styrelsemöte där Mats Hägerfors utsågs till ny Ordförande och Edita  Juchneviciute till ny Vice Ordförande.

De två vakanser som nu finns i styrelsen kommer att tillsättas på ordinarie föreningsstämma 2022. Styrelsen är enligt lag och enligt föreningens stadgar fullt beslutsmässig i sin temporärt reducerade form.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen BRF Fagotten genom Mats Hägerfors, Ordf Styrelsen