Fortsatt arbete med ytterbelysningen på området idag!

Felsökning och åtgärder fortsätter idag måndag

Då elektrikerna inte kunde lösa problemet i förra veckan så fortsätter man idag att felsöka och försöka åtgärda problemet med ytterbelysningen på området.

Det visar sig att felsökning av våra el-installationer är mer komplicerat än väntat då vi i huvudsak har gamla installationer och ledningar samt att dokumentation och märkningar inte är helt korrekta och ibland helt saknas. Detta är förstås något som borde ha setts över redan för flera år sen.

Med anledning av det kommer styrelsen under hösten låta genomföra en undersökning av hur våra el-installationer ser ut och vad som eventuellt behöver åtgärdas så att vi förhoppningsvis slipper sånt här eller ännu värre problem i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Leave a Reply