Monthly Archives: October 2018

Farthinder Fagottgränden 1-7 och Flöjtvägen 2-8

Farthindren (pollarna) vid ingångarna till gårdarna Fagottgränden 1-7 och Flöjtvägen 2-8 kommer inte att komma på plats de närmaste månaderna.

Anledningen är att vi efter asfalteringen av dessa gårdar, behöver undersöka och besluta om nya lösningar för att ersätta de gamla pollarna.

Skälen är flera:

a) De ursprungliga pollarna finns inte längre att tillgå, leverantören har slutat tillverka dem.

b) Vi kan konstatera att det inte var en bra lösning att fästa dom mitt i gången, vilket fick till följd att snöröjarna hade stora problem och fundamenten skadades när de körde med snöplogen.

Vidare samlades vatten, som inte kunde  rinna undan vid fundamentet och rostskador uppstod.

Styrelsen arbetar på att snarast ta fram en ny och bättre lösning flr att ersätta de gamla pollarna.

/Styrelsen

Utomhusbelysningen

Kompletteringen av vår belysning utomhus är nu färdig. Detta innebär att varje gård har fått ytterligare två armaturer under taken, som lyser upp gångar och cykelställ.

Dessutom har den stora lekplatsen mitt i vårt område fått ytterligare två stolpbelysningar, för att  belysa mörkare områden och göra lek möjlig även när mörkret faller tidigt på eftermiddagen under vintermånaderna.

/Styrelsen