Monthly Archives: February 2024

Blandad info Februari 2024

Kommande möten (Datum är preliminära – kallelser kommer):
– Medlemsmöte planerat till 17 April 18:30 – 19.30.
– Årsmöte planerat till 21:a Maj. (Motioner ska vara inne senast 31:a Mars.)
Odlingslotter 2024:
– Styrelsen vill påminna om att man ska säga upp odlingslott senast 31:a Mars genom att kontakta Förvaltare.
– Om man önskar en odlingslott 2024 så kontakta Förvaltare. Odlingslotter tilldelas enligt kö-system.
Reliningsprojekt:
– Reliningsprojekt – är på slutampen. Officiellt slutdatum runt vecka 17. Efter sista gården är klar sker slutbesiktning, och eventuella rättelser och åtgärder.
– Individuella frågor gällande projektet riktas som vanligt till Projektledare Benny.
Vårstädning/Utemiljö

– Projekt för att åtgärda och rensa dagvattenbrunnar kommer ske under våren. Entreprenör kommer gå runt och rensa i brunnar.
– En större vårstädning av området kommer ske efter Reliningsprojekt är klart

Miljöhus och containerhelg

– Containerhelg planerad till 5-7:e April.

Angående bilkörning på området/regarding traffic in our yards

Var rädd om dig själv och lekande barn på området. Kör in endast vid verkligt behov, och kör sakta! Håll er till de vägar som har hållbarhet för fordon, ej cykelvägarna!

Under pågående reliningprojekt står bommar ofta öppna för entreprenör och föreningen har flyttat på de “vita” stenar som hjälpt till att hindra fordon att köra hur som helst på området. Detta har lett till ökad trafik inne på området. Vi har många barnfamiljer på området och barn som springer ut snabbt på gårdarna för att leka som lätt kan vara osynliga för ett snabbt körande fordon.

Vi uppmanar alla boende att hjälpa till att bidra till att minska trafiken genom att:

 • för egen del och vid de tillfällen man får bud, ställa fordonen i vändzonen och gå in på området.
 • hjälpa till att stänga en grind som man ser står öppen

En själv eller anlitad entreprenörer FÅR köra in:

 • vid behov av väldigt otymplig avlastning
 • akuta ärenden (olycksfall, akuta hemtjänst ärenden, ambulans, akuta v&a ärenden osv)
 • större flytt.

En själv eller anlitad entreprenörer FÅR EJ köra in:

 • för leveranser av små och snabba bud (foodora, mat, leverans av mindre paket)
 • och låta fordron stå länge inne på området vid längre renoveringsjobb (snabb avlastning är ok)
 • eller vanlig daglig hemtjänst.
 • hälsa på en vän osv.

——- English below ——

Be careful when driving in our yards. Only enter with vehicles when really needed and drive very carefully and very slow! Only drive on the parts that can handle vehicles, not on the bike-lanes!

During the ongoing relining projects, the road barriers are often left open for contractors. On top of this we have moved the “white” stones that helped prevent vehicles from entering the area in any way, in order to allow for contractors vehicles to move around in the area more freely.

This has led to increased traffic in the area in general. We have many families with children in the area, and small children running quickly out into the yards to play who can easily be invisible to a speeding vehicle.

We urge all residents to help contribute to reducing traffic by:

 • for your own part and on the occasions when you receive a delivery, park the vehicles in the turning zone and enter the area.
 • help close a gate that you see standing open

You or your supplier MAY drive in:

 • in need of very uncumbersome offloading
 • urgent cases (accidents, urgent home care cases, ambulance, etc, urgent piping work.)
 • major move.

You or your supplier MAY NOT drive in:

 • for deliveries of small and quick parcels (foodora, pizza, parcels)
 • contractor work
 • or regular daily home care.
 • say hello to a friend, etc.

—–

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

Angående snöröjning och halkbekämpning

Nu är det vinter och denna säsong har det varit flera kalla perioder i Lund. Om det finns risk för snö och/eller halka, så är det föreningens ansvar att se till att det snöröjs och halkbekämpas och i år – precis som tidigare – så gör vi det genom att anlita en entreprenör som snöröjer och saltar våra gångbanor. Tyvärr hade vår entreprenör stora problem att få igång snöröjningen i november, men nu fungerar det bättre.

 • Vad gäller snöröjningen, så sker en del av den på natten eftersom snön måste bort innan folk skall gå till jobbet. Tyvärr leder detta till buller-störningar som är svåra att undvika.
 • Vad gäller saltningen, så sker den ofta innan det har blivit halt. Vår entreprenör följer väderleksprognosen och saltar när det förväntas att bli halt. Detta har två fördelar: dels hinner de lättare med alla de områden som de skall halkbekämpa och dels så kör de inte på natten och väcker oss. Risken är förstås att det ibland saltas i onödan eftersom prognosen inte alltid stämmer, men på det stora hela så är detta det bästa sättet att salta.

En fråga som man kan ställa sig är om vi måste salta, eftersom saltet gör så att bilar, cyklar och annat i metall rostar, att hundar kan få problem med sina tassar och att växligheten kan ta skada.

 • Tyvärr är det så att det inte finns något lika effektivt rimligt alternativ till salt och föreningen (och därmed styrelsen) har ett ansvar för att inte folk ramlar och skadar sig på området. Vi uppmanar dock halk-bekämparna att inte använda mer salt än vad som behövs. Förr om åren har det ibland varit slarvig saltning, så att det har legat stora högar med salt på vissa ställen; i år är vår uppfattning att det sköts bättre, så att det är ett ”tunt lager” salt som sprids ut, även om det kan ligga lite mer på vissa ställen.

Styrelsen utvärderar kontinuerligt snöröjning och halkbekämpning. Har ni några synpukter, så får ni gärna mejla oss.

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Fagotten