screen-shot-2024-02-16-at-07-37-41

Angående bilkörning på området/regarding traffic in our yards

Var rädd om dig själv och lekande barn på området. Kör in endast vid verkligt behov, och kör sakta! Håll er till de vägar som har hållbarhet för fordon, ej cykelvägarna!

Under pågående reliningprojekt står bommar ofta öppna för entreprenör och föreningen har flyttat på de “vita” stenar som hjälpt till att hindra fordon att köra hur som helst på området. Detta har lett till ökad trafik inne på området. Vi har många barnfamiljer på området och barn som springer ut snabbt på gårdarna för att leka som lätt kan vara osynliga för ett snabbt körande fordon.

Vi uppmanar alla boende att hjälpa till att bidra till att minska trafiken genom att:

 • för egen del och vid de tillfällen man får bud, ställa fordonen i vändzonen och gå in på området.
 • hjälpa till att stänga en grind som man ser står öppen

En själv eller anlitad entreprenörer FÅR köra in:

 • vid behov av väldigt otymplig avlastning
 • akuta ärenden (olycksfall, akuta hemtjänst ärenden, ambulans, akuta v&a ärenden osv)
 • större flytt.

En själv eller anlitad entreprenörer FÅR EJ köra in:

 • för leveranser av små och snabba bud (foodora, mat, leverans av mindre paket)
 • och låta fordron stå länge inne på området vid längre renoveringsjobb (snabb avlastning är ok)
 • eller vanlig daglig hemtjänst.
 • hälsa på en vän osv.

——- English below ——

Be careful when driving in our yards. Only enter with vehicles when really needed and drive very carefully and very slow! Only drive on the parts that can handle vehicles, not on the bike-lanes!

During the ongoing relining projects, the road barriers are often left open for contractors. On top of this we have moved the “white” stones that helped prevent vehicles from entering the area in any way, in order to allow for contractors vehicles to move around in the area more freely.

This has led to increased traffic in the area in general. We have many families with children in the area, and small children running quickly out into the yards to play who can easily be invisible to a speeding vehicle.

We urge all residents to help contribute to reducing traffic by:

 • for your own part and on the occasions when you receive a delivery, park the vehicles in the turning zone and enter the area.
 • help close a gate that you see standing open

You or your supplier MAY drive in:

 • in need of very uncumbersome offloading
 • urgent cases (accidents, urgent home care cases, ambulance, etc, urgent piping work.)
 • major move.

You or your supplier MAY NOT drive in:

 • for deliveries of small and quick parcels (foodora, pizza, parcels)
 • contractor work
 • or regular daily home care.
 • say hello to a friend, etc.

—–

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.