infoupdate

Blandad info Februari 2024

Kommande möten (Datum är preliminära – kallelser kommer):
- Medlemsmöte planerat till 17 April 18:30 – 19.30.
- Årsmöte planerat till 21:a Maj. (Motioner ska vara inne senast 31:a Mars.)
Odlingslotter 2024:
- Styrelsen vill påminna om att man ska säga upp odlingslott senast 31:a Mars genom att kontakta Förvaltare.
- Om man önskar en odlingslott 2024 så kontakta Förvaltare. Odlingslotter tilldelas enligt kö-system.
Reliningsprojekt:
- Reliningsprojekt - är på slutampen. Officiellt slutdatum runt vecka 17. Efter sista gården är klar sker slutbesiktning, och eventuella rättelser och åtgärder.
- Individuella frågor gällande projektet riktas som vanligt till Projektledare Benny.
Vårstädning/Utemiljö

- Projekt för att åtgärda och rensa dagvattenbrunnar kommer ske under våren. Entreprenör kommer gå runt och rensa i brunnar.
- En större vårstädning av området kommer ske efter Reliningsprojekt är klart

Miljöhus och containerhelg

- Containerhelg planerad till 5-7:e April.