Monthly Archives: February 2023

Entre2B

Belysning i Trapphus

Styrelsen har nu tagit beslut om hur våra lampor i trapphus kommer att bli.

Vi vill först tacka all våra medlemmar som engagerat sig i projektet och kommit med värdefulla synpunkter.

Den lösning som styrelsen har kommit fram till efter många diskussioner är följande.

 • LED-lampor av liknade i utseende som tidigare.
  - Vi kommer att spara mycket el då dessa LED-lampor förbrukar obetydligt med el.
 • Vi kommer att installera endast 4 armaturer, då många medlemmar har tyckt att med fem stycken har det blivit ett för starkt ljus.
  - Genom att minska antalet lampor från 5 till 4 per trapphus sparar vi in ca 80 000 kronor i ersättningskostnad.
 • Vi väljer också att använda befintliga platser för att slippa få fula märken och extra kostnader för att dölja hålen.
  - På den plats där lampa försvinner försöker vi återställa så gott det går för att ge ett trevligt enhetligt intryck i trapphuset
 • Vi har dessutom lagt ca 150 000 kr i reparationer på de gamla lamporna per år.
  - Vi räknar med att vi kommer spara reparationskostnader framöver då hållbarheten på dessa nya lampor ska vara bättre.

 

Fortsatt trevlig vår önskar

Styrelsen Brf Fagotten

sparael

Uppdatering Elpriser Januari 2023

På nästa månadsavi-utsändning som gäller för april, maj, juni är det elen för november (2022 fast pris) , december (2022 fast pris) och januari (2023 rörligt) som kommer att faktureras på avierna.

 • Förbrukningen och kostnad för varje individuell månad slås ihop och delas upp på 3 lika stora belopp som debiteras på kommande avier.
 • Vi vet ännu inte när vi får vårt el stöd till föreningen kommer, då vi räknas som föreningen/företag ingår vi inte i utbetalningen i februrari.

Nedan följer information om det elpris vi har för Januari 2023.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Hälsningar

Styrelsen

 

Avgiftsslag januari      
Elpriset (öre/kWh)  113,23      
Elavgift Område 4 50      
Total El  163,23      
Överföringsavgift Kraftringen 20      
Skatt         2023 39,2      
Totalt överföring 59,2      
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  222,43    
Moms 55,60    
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 278,03

 

liftdumpercontainer

Container helg planerad 14-16:e April 2023

Brf Fagotten uppmuntrar till god källsortering genom ett antal olika alternativ. Våra Miljöhus innehåller separata kärl för olika sorters avfall.

Utöver det ordnar föreningen containerdagar under året. Där kan boende slänga större skrymmande föremål som gamla möbler osv, som man själv haft svårt att transportera bort under året. Strikt förbjudet slänga miljöfarligt avfall eller liknande. Detta ska transporteras direkt till återvinningscentral av boende själv.

Nästa helg är planerad till den 14-16:e april.

Det är av största vikt att boende tar sitt ansvar och inte slänger sina grovsopor i våra Miljöhus. Det ger extra kostnader för föreningen att ta hand om dessa, vilket oundvikligen leder till högre avgifter för alla boende, vilket vi vill undvika i så stor utsträckning som möjligt.

Som boende på Östra Torn är närmaste återvinningscentral på Gastelyckan i södra Lund.

Vh Styrelsen Brf Fagotten

bevattning

Odlingslotter 2023

Det har nu delats ut lappar i alla brevlådor ang Fagottens odlingslotter och hur man går tillväga för att lämna intresse för en ny lott under 2023.

Från och med 2023 har vi på Fagotten två områden med odlingslotter:

- I föreningens nordvästa hörn: stora odlingslotter (ca 30kvm á 220kr/år).

- I föreningens sydvästra hörn kommer vi att skapa nya mindre odlingslotter lämpliga för pallkragsodling (ca 8kvm á 110kr/år).

Ni som redan har en odlingslott och vill behålla den behöver inte göra någonting.

För er som vill ha en odlingslott (eller utöka med fler), anmäl intresse genom att fylla i blanketten som mottagits i brevlåda senast 5:e mars och lämna in i brevlådan på gaveln till Flöjtvägen 20A.

Vi kommer snart komma ut med riktlinjer för självförvaltning av rabatter i direkt anslutning  till den egna lägenheten.

Styrelsen Brf Fagotten.