sparael

Uppdatering Elpriser Januari 2023

På nästa månadsavi-utsändning som gäller för april, maj, juni är det elen för november (2022 fast pris) , december (2022 fast pris) och januari (2023 rörligt) som kommer att faktureras på avierna.

  • Förbrukningen och kostnad för varje individuell månad slås ihop och delas upp på 3 lika stora belopp som debiteras på kommande avier.
  • Vi vet ännu inte när vi får vårt el stöd till föreningen kommer, då vi räknas som föreningen/företag ingår vi inte i utbetalningen i februrari.

Nedan följer information om det elpris vi har för Januari 2023.

För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal.

Hälsningar

Styrelsen

 

Avgiftsslag januari      
Elpriset (öre/kWh)  113,23      
Elavgift Område 4 50      
Total El  163,23      
Överföringsavgift Kraftringen 20      
Skatt         2023 39,2      
Totalt överföring 59,2      
Totalt El+Överföring (exlusive moms)  222,43    
Moms 55,60    
Totalt El+Överföring (inklusive moms) 278,03