Monthly Archives: May 2022

Testbelysning inomhus trapphus nu uppsatt i Flöjtvägen 14B

Vi har nu satt upp ett antal test-belysningar inomhus i trappuppgång Flöjtvägen 14B – vi uppmanar medlemmar att gå dit och få en uppfattning och sen återkomma med feedback till styrelsen.

– En lampa i tak 1:a vån. Med rörelsesensor. Grundbelysning tänd i 3 minuter

– En lampa på vägg 2:a vån. Helt vanlig lampa. Måste tända med tryckknapp.

Ansvarig inom styrelsen för projektet är Ingvar.

Vänliga hälsningar styrelsen.

 

Årsmöte 2022 – sammanfattning

Styrelsen vill tacka de medlemmar som kom och bidrog till ett bra årsmöte.

Styrelsen vill tacka de styrelsemedlemmar som avgick för gott arbete under året och åren som gått (Marina K och Edita J).

Styrelsen välkomnar in 3 nya medlemmar. (Maria Eleonora, Erik Jorde, Samira Izzat).

Styrelsen består därmed av följande boenden/medlemmar i Brf.Fagotten:

 • Rolf Persson vald till 2023
 • Albert Buzassy vald till 2023
 • Lars Wadsö vald till 2023
 • Jacob Frey-Skött vald till2023
 • Ingvar Nilsson omval till 2024
 • Jonas Bodström omval till 2024
 • Maria Leonora nyval 2024
 • Erik Jorde nyval 2024
 • Samira Izzat nyval 2024

Motioner föll ut enligt årsmötets beslut.

 • Bifall: Större sittgrupp vid stora lekplatsens Grillhörna
 • Bifall: Princip att förråd följer med boende som flyttar inom föreningen.
 • Bifall: Fler odlingslotter. Styrelsen har för avsikt att utreda möjligheterna att utöka antal odlingslotter.
 • Avslag: Låsta portar vintertid mellan 18-06 (istället för vanliga 21-06)

 

Styrelsen fortsätter med pågående projekt samt önskar alla medlemmar en god sommar.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

 

Valberednings förslag – Ny styrelse inför Årsstämma 19:e Maj 2022

Inför ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA BRF FAGOTTEN, LUND 220519.

Valberedningens förslag på ny styrelse.

– Rolf Persson, vald till 2023

– Albert Buzassy, vald till 2023

– Lars Wadsö, vald till 2023

– Jacob Frey-Skött, vald till 2023

– Ingvar Nilsson, omval till 2024

– Jonas Bodström, omval till 2024

– Maria Leonora, nyval 2024

– Erik Jorde, nyval 2024

– Samira Izzat, nyval 2024

Valberdeningens förslag till revisorer.

– EvaMaria Jansson vald till 2023

– Eva Lisa Hilmersson nyval 2023

Vårt förslag till valberedning.

– Birgitta Edling , ordförande

– Maria Rygaard

– Anatoly Mirinov

 

Vänliga hälsningar,

Valberedningen Brf Fagotten

Uppföljning klädmal i förråd Hus 20 – hjälp från boende behövs vecka 20.

Som tidigare meddelats har vi fått in mal i förråd i Hus 20.

För att bli av med dem måste ALLA sanera/kontrollera sitt förråd att de inte har några bo med Mal.

För att komma åt problem med klädmal har styrelsen beslutat följande:

– Föreningen kommer införskaffa de medel som är gångbara för att fånga in och bekämpa klädmalen (malfångare/klisterlappar för att fånga in hanarna)

– boende med förråd i Hus 20 behöver göra en gemensam insats under 1 veckas tid att gå igenom sina förråd (kontrollera/sanera). Vecka 20.

– Boende kommer få en lapp som ska lämnas in som bekräftelse på att man genomfört kontroll av sitt förråd.

“Jag har kontrollerat mitt förråd under v 20 och gjort nödvändiga åtgärder
Förråd : 123
Namn: Ano Nym  ”

De ägare av förråd i Hus 20 som ej lämnat in en lapp kommer styrelsen undersöka möjlighet att föreningen får gå in i förrådet och sanera. Detta vill vi undvika till största möjliga mån då det ställer till olägenhet för alla inblandade. Istället önskar vi att vi ALLA hjälps åt under 1 veckas tid.

Förvaltare och Styrelse, Brf Fagotten.

Brf.Fagotten Årsredovisning 2021 delas ut i dagarna

Årsredovisning för HSB Brf. Fagotten i Lund 2021 delas ut under söndagen och måndagen.

Styrelsen vill tacka alla volontärer som deltagit i både utdelning kallelse till årsmöte samt utdelning av årsredovisning.

Det tacksamt och fint att se engagemanget från medlemmar.

Väl mött på årsmötet 19:e Maj då årsredovisning och resultat diskuteras.

Läs mer om vad en årsredovsning är här: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/arsredovisning-i-bostadsrattsforening–sa-funkar-det/

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

Till boende med förråd i Hus 20 – kontrollera era förråd

Vår förvaltare har informerat oss om att där är förekomst av klädmal i förråden i Hus 20.

Vi har kontaktat Anticimex men de bekämpar inte längre klädmal utan det måste varje förråds ägare göra själv. Vi bifogar en gammal pdf från Anticimex. Annars kan vi också hänvisa till google för tips om åtgärder.
Förvaltare skriver ett meddelande till dem som hyr förråd i det huset och lägger i deras brevlådor.
De finns överallt så det går inte att hitta någon källa utan var och en måste gå igenom sina förråd.
Information från Anticimex: Anticimex-aktablad-mal
Förvaltaren genom styrelsen Fagotten,

Kallelse till Ordinarie Föreningstämma i HSB Brf Fagotten

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma i HSB Brf Fagotten har nu delats ut  och ska ha nått alla brevlådor hos boenden på Brf Fagotten.

Datum: Torsdagen 19:e maj 2022

Tid: kl 19.00

Plats: Maria Magdalena Kyrka, Flygvägen 1

Program: Dagordning och Program enligt stadgarna paragraf 17.

OBS – Årsredovisning är försenad hos HSB och är på väg från tryckeriet – den kommer inom 1 vecka och delas ut snarast.

Vh Styrelsen.

 

Info om projekt av betydande ekonomisk karaktär – Målning och spolning tvättstugor

Styrelsen vill vara så transparent som möjligt med kommande projekt av större ekonomisk karaktär så medlemmar kan få inblick i vad medlemmars avgift går till under året för att stärka det gemensamma kapitalet:

Beslutade punkter som påverkar vår ekonomi:

 1. Målning och renovering av fönster och plåtar utvändigt (över och runt) tvättstugorna.  Kostnad ca. 300 000 kr plus moms (enligt vår underhållsplan ska det göras i år – blir ca 5500 kr plus moms per tvättstuga). Vi väntar på tidsplan och betalningsplan.
 2. Spolning av avloppen i tvättstugorna. Ca 50 000 plus moms (ca 900 kr plus moms per tvättstuga). Anledning längre hållbarhet. Bör göras var 5 år med lågt tryck. Planerad start den 15 maj.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten