jagtycker

Kallelse till Ordinarie Föreningstämma i HSB Brf Fagotten

Kallelse till Ordinarie Föreningsstämma i HSB Brf Fagotten har nu delats ut  och ska ha nått alla brevlådor hos boenden på Brf Fagotten.

Datum: Torsdagen 19:e maj 2022

Tid: kl 19.00

Plats: Maria Magdalena Kyrka, Flygvägen 1

Program: Dagordning och Program enligt stadgarna paragraf 17.

OBS – Årsredovisning är försenad hos HSB och är på väg från tryckeriet – den kommer inom 1 vecka och delas ut snarast.

Vh Styrelsen.