Monthly Archives: November 2015

Ändring TV-apparater och bildskärmar

Elkretsen har meddelat att behandling och hantering av äldre tjocka skärmar kräver, på grund av arbetsmiljöproblem, att de sorteras och hanteras separat.

Det gäller tv-apparater och separata bildskärmar.

Dessa kan inte lämnas i elektronikburen längre. Burar med tv-apparater och bildskärmar bland övrig elektronik kan inte hämtas förrän kund har avlägsnat dessa. De kan lämnas in på återvinningscentral.