Monthly Archives: March 2021

Ny tvättstugebelysning

Armaturen i våra tvättstugor börjar bli till åren och styrelsen har därför börjat undersöka behovet av och möjligheten att byta ut dem. Som ett led i processen har det på prov köpts in och monterats ny armatur i tvättstugan på 18A dit nyfikna boende kan gå och titta. Tänk på att hålla avståndet till andra boende!

Den nya armaturen är energisnålare än den befintliga, och dessutom utrustad med proximitetssensor som gör att den tänds automatiskt. Om du har några synpunkter, frågor, eller idéer går det bra att maila dem till styrelsen@fagotten.org

 

Resumé från styrelsemöte

Den senaste extra stämman beslöt att styrelsen ska lämna en kort resumé efter varje styrelsemöte. Efter att ha rådgjort med en jurist kommer styrelsen att lägga upp resuméerna på Mitt HSB, där endast medlemmar har tillgång. Efter den senaste uppdateringen av Mitt HSB finner ni resuméerna under fliken “Mina dokument” och mappen “Mötesdokument” – “Mötesanteckningar”.

Resuméerna för möten 4/2 och 25/2 finns nu tillgängliga på Mitt HSB.
Information om hur man logga in på Mitt HSB finner du här: Inloggning MittHSB

Styrelsen planerar följande mötestider under våren: 11/3, 8/4, 6/5, 27/5, 10/6 ”

Byte av servisledning genomfört

Vår leverantör har slutfört bytet av servisledningen för inkommande vatten. Det blev, som en del noterat, ett kortare oförutsett avbrott runt lunchtid i fredags. Detta skedde på grund av ett läckage som påverkade vår tillfälliga vattenförsörjning. Arbetet kunde trots detta missöde ändå slutföras som planerat i fredags.

I veckan kommer staketet mot Thulehemsvägen att återställas och markskador att repareras.