Påminnelse: Cykelrensning

Styrelsen vill påminna alla boende om den pågende cykelrensningen. Alla cyklar i föreningen, inklusive de som förvaras i källarförråd, har markerats upp med gul tejp. Om tejpen inte plockas bort innan den åttonde mars kommer cykeln att bortforslas. För mer information, se senaste Fagott-Info.

Leave a Reply