Påminnelse: Cykelrensning

Styrelsen vill påminna alla boende om den pågende cykelrensningen. Alla cyklar i föreningen, inklusive de som förvaras i källarförråd, har markerats upp med gul tejp. Om tejpen inte plockas bort innan den åttonde mars kommer cykeln att bortforslas. För mer information, se senaste Fagott-Info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>