Monthly Archives: March 2020

Hänsyn till boende och personal under smittspridningen

  • Vår fastighetsskötare André Henriksson och förvaltare Niclas Lam kommer i möjligaste mån arbeta som vanligt under tiden vi påverkas av spridning av coronavirus. Vi ber dock om förståelse för att några restriktioner måste tillämpas i nuläget.
  • Bredablick och Din Utemiljö kommer utföra sitt arbete som vanligt i de allmänna utrymmena. För att minska smittrisken (både för boende och för personal hos våra leverantörer), undvik nära kontakt med personal när de arbetar ute i området. Endast akuta fel kommer åtgärdas inne i de boendes lägenheter.
  • Förvaltaren nås per telefon 010-177 59 00 samt på Bredablicks kontaktformulär https://bredablickgruppen.se/forvaltning/#kontakt. Kom ihåg att alltid ange att det gäller Brf Fagotten. Brevlådan utanför expedition kan också användas, men undvik så långt möjligt personliga besök under expeditionstid.

Com Hem

För alla er som har en äldre modell av TV-apparat kommer vår leverantör av TV-tjänster  Com Hem att byta till att endast sända digitalt. Du kommer behöva en separat digialtbox om du inte har en nyare TV från och med 8 september. Läs dokumentet för mer info kring Analog TV  (Det stämmer fortf förutom att datumet ändrats).

Ordning i Miljöhusen

Det är viktigt att vi håller rent i sophusen/miljöhusen. Här är tre exempel på hur det inte ska se ut. Stora kartonger är lätta att vika ihop eller riva isär, på så sätt kan de få plats i kärlen. Metallföremål av denna storlek och  kartonger som inte får plats bör lämnas in på återvinningsstation, den närmaste finns på Gastelyckan.

Vänliga hälsningar Styrelsen

image001 image002 skarmklipp

skarmklipp2

FAQ Frågor om förvaltarbytet

För att alla ska känna att de får samma information så är det något som uppkommer i mail till styrelsen kring skiftet så tänkte vi att vi lägger ut frågor som uppkommer i samband med bytet.

Posten kommer uppdateras regelbundet under en period så kolla gärna här innan ni mailar kring förvaltning. Finns inte svaret här eller i Fagotten-ABC mailar ni styrelsen@fagotten.org som vanligt.

Fråga: Vad händer med vår kötid till förråd etc nu när vi bytt förvaltare?
Svar: Ingenting. Ni behåller er plats i kön.