Monthly Archives: March 2020

Bredablick

Hänsyn till boende och personal under smittspridningen

  • Vår fastighetsskötare André Henriksson och förvaltare Niclas Lam kommer i möjligaste mån arbeta som vanligt under tiden vi påverkas av spridning av coronavirus. Vi ber dock om förståelse för att några restriktioner måste tillämpas i nuläget.
  • Bredablick och Din Utemiljö kommer utföra sitt arbete som vanligt i de allmänna utrymmena. För att minska smittrisken (både för boende och för personal hos våra leverantörer), undvik nära kontakt med personal när de arbetar ute i området. Endast akuta fel kommer åtgärdas inne i de boendes lägenheter.
  • Förvaltaren nås per telefon 010-177 59 00 samt på Bredablicks kontaktformulär https://bredablickgruppen.se/forvaltning/#kontakt. Kom ihåg att alltid ange att det gäller Brf Fagotten. Brevlådan utanför expedition kan också användas, men undvik så långt möjligt personliga besök under expeditionstid.
liten-tjock-tv

Com Hem

För alla er som har en äldre modell av TV-apparat kommer vår leverantör av TV-tjänster  Com Hem att byta till att endast sända digitalt. Du kommer behöva en separat digialtbox om du inte har en nyare TV från och med 8 september. Läs dokumentet för mer info kring Analog TV  (Det stämmer fortf förutom att datumet ändrats).

Ordning i Miljöhusen

Det är viktigt att vi håller rent i sophusen/miljöhusen. Här är tre exempel på hur det inte ska se ut. Stora kartonger är lätta att vika ihop eller riva isär, på så sätt kan de få plats i kärlen. Metallföremål av denna storlek och  kartonger som inte får plats bör lämnas in på återvinningsstation, den närmaste finns på Gastelyckan.

Vänliga hälsningar Styrelsen

image001 image002 skarmklipp

skarmklipp2

skarmklipp-faq

FAQ Frågor om förvaltarbytet

För att alla ska känna att de får samma information så är det något som uppkommer i mail till styrelsen kring skiftet så tänkte vi att vi lägger ut frågor som uppkommer i samband med bytet.

Posten kommer uppdateras regelbundet under en period så kolla gärna här innan ni mailar kring förvaltning. Finns inte svaret här eller i Fagotten-ABC mailar ni styrelsen@fagotten.org som vanligt.

Fråga: Vad händer med vår kötid till förråd etc nu när vi bytt förvaltare?
Svar: Ingenting. Ni behåller er plats i kön.