Bredablick

Hänsyn till boende och personal under smittspridningen

  • Vår fastighetsskötare André Henriksson och förvaltare Niclas Lam kommer i möjligaste mån arbeta som vanligt under tiden vi påverkas av spridning av coronavirus. Vi ber dock om förståelse för att några restriktioner måste tillämpas i nuläget.
  • Bredablick och Din Utemiljö kommer utföra sitt arbete som vanligt i de allmänna utrymmena. För att minska smittrisken (både för boende och för personal hos våra leverantörer), undvik nära kontakt med personal när de arbetar ute i området. Endast akuta fel kommer åtgärdas inne i de boendes lägenheter.
  • Förvaltaren nås per telefon 010-177 59 00 samt på Bredablicks kontaktformulär https://bredablickgruppen.se/forvaltning/#kontakt. Kom ihåg att alltid ange att det gäller Brf Fagotten. Brevlådan utanför expedition kan också användas, men undvik så långt möjligt personliga besök under expeditionstid.

Leave a Reply