Monthly Archives: March 2023

Medlemsmöte 29:e Mars 2023

Välkommen till årets första medlemsmöte 2023

Datum: Onsdagen den 29:e mars

Klocka: 19.00-20.30

Plats: Maria Magdalena kyrka Cafét

Punkter vi kommer att ta upp på mötet är:

  • Utemiljö- odlingslotter
  • Vår nya HSB representant Paul Smith kommer att presentera sig
  • Vår entreprenör i vårt avloppsprojekt kommer och presenterar sig
  • Övriga frågor

Nästa medlemsträff blir i oktober och sedvanlig valfri mingel vid lekplatsen mitten på sommaren

Välkomna Styrelsen, Brf Fagotten

Självförvaltning av rabatter på Brf. Fagotten

Vi har tidigare skrivit om möjligheten till självförvaltning på Brf Fagotten (se tidigare inlägg här  )

Här kommer en uppdatering vad som gäller från Februari 2023:

Självförvaltad rabatt

I vår förening har man möjlighet att själv sköta de rabatter som är utanför lägenheten. Om man väljer att göra detta följer ett visst ansvar enligt följande:

  • att rabatten ser välskött ut under hela året.
  • att rabatten avgränsas med två tydligt synliga markeringsstenar som finns att hämta i Miljöhus 3 (vid Fagottgränden 23).
  • att de som bor på bottenvåningen bestämmer om rabatten utanför lägenheten ska vara självförvaltad eller inte (det finns dock inga hinder för att de som bor på andra våningen genomför skötseln)
  • att rabatten huvudsakligen består av fleråriga prydnadsväxter (ej grönsaker, träd eller pallkragar)
  • att eventuell plantering av lågväxande (ej över fönsterblecken) buskar ska göras en bit från väggen.
  • att det är en tydlig rak linje mellan rabatt och gräsmatta, så att det är lätt att klippa gräset.

Om du vill markera en ny självförvaltad rabatt
Kontakta utemiljögruppen i styrelsen (styrelsen@fagotten.org).

Om du inte vill sköta din rabatt längre
Ta bort markeringsstenarna (lägg dem i miljöhus 3) och kontakta
utemiljögruppen i styrelsen (styrelsen@fagotten.org).

Vid flytt
Om du flyttar så diskutera gärna med köparen om denne vill överta ansvaret för
rabatten. Lämna annars tillbaka rabatten enligt ovan.

Vänliga hälsningar, Styrelsen Brf. Fagotten

Februari 2023