medlemsmöte

Medlemsmöte 29:e Mars 2023

Välkommen till årets första medlemsmöte 2023

Datum: Onsdagen den 29:e mars

Klocka: 19.00-20.30

Plats: Maria Magdalena kyrka Cafét

Punkter vi kommer att ta upp på mötet är:

  • Utemiljö- odlingslotter
  • Vår nya HSB representant Paul Smith kommer att presentera sig
  • Vår entreprenör i vårt avloppsprojekt kommer och presenterar sig
  • Övriga frågor

Nästa medlemsträff blir i oktober och sedvanlig valfri mingel vid lekplatsen mitten på sommaren

Välkomna Styrelsen, Brf Fagotten