screen-shot-2022-04-22-at-19-02-08

Valberedningen informerar inför Årsmötet 2023

Engagera dig i styrelsen och var med och påverka allt som händer i Brf.Fagotten. Anmäl ditt intresse senast 15:e April till valberedningen@fagotten.org!

Styrelsen i Brf Fagotten är välfungerande och arbetar med olika projekt för att utveckla och förbättra vårt gemensamma kapital (vår gemensamma mark och våra gemensamma byggnader) med hjälp av vår Förvaltare, HSB, samt ett antal andra leverantörer som utför det tekniska, ekonomiska och gröna arbetet åt oss.

Styrelsen består av boende på området som vill bidra med sin kompetens och kunnande. Man behöver inte vara expert eller ha specialkompetens. Det räcker med ett intresse för att engagera sig i de ämnen som en bostadsrättsförening behöver hantera, samt intresse av att lära sig hur man arbetar i en styrelse för en bostadsrättsförening.

Vid årsmötet är det dags att välja ny styrelse och valberedningen söker nya, intresserade medlemmar i föreningen.

Viss förnyelse är alltid av godo och det behövs alltid nya krafter, som kan bidra med sin unika kunskap och tid,  då enskilda medlemmar av olika personliga skäl, eller andra skäl måste avstå från fortsatt arbete i styrelsen.

Anmäl ditt intresse till valberedningen senast den 15 April till valberedningen@fagotten.org  så talar gärna en av oss mer med dig om vad styrelsearbetet innebär och stöd/utbildning man kan få för att ta sig an arbetet i en styrelse. Du kan också ringa Birgitta Edling, 0708364682, för att höra mer om uppdraget.

Vänliga hälsningar,

Valberedningen Brf Fagotten