Info från Medlemsmöte 29:e Mars 2023 – Vatten & Avloppsprojektet

Vid medlemsmötet 29 mars 2023 hade vi representanter från företaget Proline som skall genomföra reliningen (infodringen av våra avloppsrör) och Sustend, som är vår konsult i detta projekt.

  • Projektet skall pågå från juni 2023 till april 2024 och det beräknas ta fem veckor att genomföra reliningen på en gård;
  • För varje lägenhet gäller det att man inte kommer kunna använda något avlopp under 4-5 dagar. (Det kommer ordnas ersättnings-Toaletter och Dusch – mer info kommer om detta)
  • Alla måste tillåta att Proline kommer in i lägenheterna, antingen genom att ge dem nyckel eller genom att vara hemma.
  • Observera att det inte kommer att vara möjligt att ha någon synpunkt på när just din lägenhet reline:as och det är mycket viktigt att Proline får tillgång till din lägenhet då.
  • För er som bor på undervåningen (utom i hus 6 och 20), så behöver Proline tillgång till er lägenhet för att kunna blockera alla avlopp (om någon släpper ut vatten medan de arbetar med just det avloppet, så förstörs allt och det blir extrakostnader för föreningen).
  • På ovanvåningarna måste man dessutom lyfta av toalettstolen för att komma åt (de sätter tillbaka den när de är färdiga).
  • Undervåningarna på hus 6 och 20 har källare och är lite speciella (återkommer till det).
  • Vissa förråd kommer även behövas tömmas under reliningen.

Det kommer nu att upprättas en detaljplanering för hur projektet skall gå till. Så fort som den är klar, så kommer vi att kommunicera den. Proline kommer också att informera med lappar i brevlådorna mm under projektets gång, så det skall inte kunna vara någon osäkerhet om när saker skall ske.

För er som har särskilda behov, t ex av hemtjänst och hemsjukvård, kommer vi att informera så tidigt som det är möjligt och även ha kontakt med kommunen.

Vänta gärna med frågor tills den första planeringen är gjord. Vi kommer att informera er så snart som vi vet mer!

Styrelsen