Monthly Archives: December 2023

På gång i utemiljön – December 2023

HSB Brf. Fagotten i Lund är en av de bostadsrättsföreningar med de största grönområdena i Lund. Styrelsen ser kontinuerligt över våra gröna ytor och tar i samråd med Din Utemiljö fram strategi för vår vision “Det ska kännas lite extra bra att bo på Fagotten”.

Som ett led i detta sker nu ett antal arbeten i området:

På gång i utemiljön:

 • Som ni kanske har märkt så renoverar Din Utemiljö ett antal rabatter i området. Tanken är att de skall bli både vackrare och mer lättskötta.
 • Vi har ca 10 gamla plommonträd vid gångarna mellan gårdarna i väster. De är alla av sorten Victoria och de kommer på sikt att behöva ersättas, så därför planterar Din Utemiljö också fem plommonträd av olika sorter på olika ställen på området.
 • Till våren kommer Din Utemijö att ersätta de två större träd (äkta kastanj och valnöt) som tyvärr dog förra året; de kommer då också att plantera två magnolior.
 • Vi har nu satt totalt 2500 blåblommande lökar (vårstjärna (Scilla) och rysk blåstjärna) som kommer att blomma till våren på två av de ca 10 ytor där vi skall klippa mindre i framtiden.
 • Din Utemiljö kommer under vintern att klippa buskar, bl a ta bort sådana som skymmer fönster. Det är inte tänkt att det gröna skall växa upp över fönsterblecken.

Styrelsen välkomnar all input som kan hjälpa oss ständigt förbättra vårt fina område.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

Ingen debitering av el på senaste avgiftsavi:er – God Jul och Gott nytt År!

Styrelsen har nu genomfört beslutet omkring den schablonmässiga utdelning av elstöd till föreningens medlemmar som kommunicerades i senaste Fagott info.

På de senaste avgiftsavierna för Januari, Februari, och Mars finns ingen debitering för individuell elförbrukning för månaderna Augusti, September, Oktober. Detta är inget fel. Det är enligt tidigare kommunikation, föreningens sätt att dela ut el-stöd, genom att inte debitera för el under tre månader.

(om du undrar kring varför vi har alltid 5 månaders efterdebitering på el så sök här i forumet på tidigare kommunicerad modell för gemensam el och debitering)

Vi nästa utskick av avgiftsavier för April, Maj, Juni kommer el debiteras för konsumtion under månaderna November, December, Januari. (vi hoppar alltså över debitering för konsumtion Augusti, September, Oktober)

Vi önskar alla en god jul och god ledighet,

Vänliga hälsningar

Styrelsen,

Snöröjning – styrelsen arbetar på en lösning

Föreningen köper tjänsten snöröjning av vår förvaltare Bredablick.

Bredablick har tyvärr meddelat att deras snöröjare har gått sönder. Pga rådande situation är det svårt att få tag på ersättningsmaskin. Styrelsen har nått ut till andra leverantörer och arbetar för fullt för att hitta en lösning på att få röjt snön på området.

Ta det försiktigt i snön tills dess,

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

Uppdatering Elpriset under 2023 fram till Oktober 2023.

För full transparens redovisas det elpris som HSB förhandlat fram och som Brf Fagotten får ta del av genom den gemensamma upphandling vi deltar i tillsammans med över 200 andra föreningar. (se mer info längst ner i detta inlägg)

 • Under 2021 och 2022 kunde vi dra fördel av detta.
 • Under 2023 kan vi se att HSB inte varit lika bra på att förutse elmarknaden.
 • Under 2024 ser det ut att bli ett bättre elpris utifrån den information vi fått hittills om framtidsutsikter.Det skall dock sägas att vi lever i en orolig värld med många konflikter som påverkar energipriserna i Europa som påverkar elpriserna på den nordiska marknaden.

Nedan kommer vårt HSB-förhandlade elpris kostnader i Öre/KWh per månad över året 2023.

Kom ihåg att det är en snittkostnad över 3 månader som debiterats på Månadsavi 3 månader efter.

El priset 2023 – nedbrytning av kostnadskomponenter

( Kolumnen längst till höger är summering av pris inklusive moms.)

Månad/ År Elpris Överföringsavgift
Kraftringen
Skatt Total BRF-Boende
– Öre/kWh
– Exlusive moms
Moms 25% Total Boende
– Öre/kWh
– inklusive moms
Januari 2023 113.230 20.000 39.200 172.430 43.1075 215.538
Februari 2023 183.600 20.000 39.200 242.800 60.7 303.500
Mars 2023 171.840 20.000 39.200 231.040 57.76 288.800
April 2023 123.780 20.000 39.200 182.980 45.745 228.725
Maj 2023 173.010 20.000 39.200 232.210 58.0525 290.263
Juni 2023 194.550 20.000 39.200 253.750 63.4375 317.188
Juli 2023 128.760 20.000 39.200 187.960 46.99 234.950
Augusti 2023 129.780 20.000 39.200 188.980 47.245 236.225
September 2023 143.060 20.000 39.200 202.260 50.565 252.825
Oktober 2023 157.714 20.000 39.200 216.914 54.2285 271.143
OBS: Ovan angivet i öre/kWh

El avgifterna består ett antal avgiftsslag. En del är elpriset och en del är överföringen & Skatt. Utöver det tillkommer Moms.

Elpriset HSB

Elpriset består av två delar:

 • Rörliga elpriset (där HSB har säkrat priset för kvartal 2-4, och till 39% för kvartal 1).
 • Utöver det tillkommer en avgift för el-område 4 som fluktuerar dag från dag. Avgift för el-område 4 är en uppskattad budgeterad siffra som ändras beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Överföringen & elskatt

Överföringsavgift från kraftringen är för oss 20 öre/kWh och elskatten 39,2 öre/KWh

 • Överföringsavgift ökade med 2 öre i 2023
 • Elskatten ökade med 9% den 1 januari 2023.

Moms

På detta betalar vi 25% moms på totalbeloppet

(Källor HSB Skåne, Techem och Kraftringen)

—–

 • För er som konsumerar el via laddstolpen tillkommer extra kostnader enligt avtal. Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Gemensam el: Varje medlem sparar in sin anslutningsavgift (215 kr/ månad) genom att vi har gemensam el. Dessutom möjliggör det att vi i framtiden kan ha solpaneler inkopplade i vårt elnät. Vi kan dessutom tillsammans med ca 250 andra HSB föreningar delta i HSBs förhandlade elprisavtal med bättre pris på grund av storleken på förbrukningen.

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

–       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
–       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
–       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2024.

Vi har fått följande preliminära information från HSB. 

För att kunna erbjuda våra kunder och medlemmar en så låg och förutsägbar elkostnad som möjligt arbetar HSB Skåne med en långsiktig elupphandling.

Pris 2024

Elpris snitt under året: 

 • 79,20 öre/kWh exkl moms + EPAD SE4, och profilkostnader.

HSB Skåne bevakar elmarknaden och har nu säkrat elpriset för 2024. Tillkommande är kostnader för prisområde EPAD SE4 samt profilkostnader, vilket bedöms till 0,20 –0,25 SEK/kWh, beroende på hur elmarknaden utvecklas.

—-

Vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Fagotten i Lund