På gång i utemiljön – December 2023

HSB Brf. Fagotten i Lund är en av de bostadsrättsföreningar med de största grönområdena i Lund. Styrelsen ser kontinuerligt över våra gröna ytor och tar i samråd med Din Utemiljö fram strategi för vår vision “Det ska kännas lite extra bra att bo på Fagotten”.

Som ett led i detta sker nu ett antal arbeten i området:

På gång i utemiljön:

  • Som ni kanske har märkt så renoverar Din Utemiljö ett antal rabatter i området. Tanken är att de skall bli både vackrare och mer lättskötta.
  • Vi har ca 10 gamla plommonträd vid gångarna mellan gårdarna i väster. De är alla av sorten Victoria och de kommer på sikt att behöva ersättas, så därför planterar Din Utemiljö också fem plommonträd av olika sorter på olika ställen på området.
  • Till våren kommer Din Utemijö att ersätta de två större träd (äkta kastanj och valnöt) som tyvärr dog förra året; de kommer då också att plantera två magnolior.
  • Vi har nu satt totalt 2500 blåblommande lökar (vårstjärna (Scilla) och rysk blåstjärna) som kommer att blomma till våren på två av de ca 10 ytor där vi skall klippa mindre i framtiden.
  • Din Utemiljö kommer under vintern att klippa buskar, bl a ta bort sådana som skymmer fönster. Det är inte tänkt att det gröna skall växa upp över fönsterblecken.

Styrelsen välkomnar all input som kan hjälpa oss ständigt förbättra vårt fina område.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.