sparael

Ingen debitering av el på senaste avgiftsavi:er – God Jul och Gott nytt År!

Styrelsen har nu genomfört beslutet omkring den schablonmässiga utdelning av elstöd till föreningens medlemmar som kommunicerades i senaste Fagott info.

På de senaste avgiftsavierna för Januari, Februari, och Mars finns ingen debitering för individuell elförbrukning för månaderna Augusti, September, Oktober. Detta är inget fel. Det är enligt tidigare kommunikation, föreningens sätt att dela ut el-stöd, genom att inte debitera för el under tre månader.

(om du undrar kring varför vi har alltid 5 månaders efterdebitering på el så sök här i forumet på tidigare kommunicerad modell för gemensam el och debitering)

Vi nästa utskick av avgiftsavier för April, Maj, Juni kommer el debiteras för konsumtion under månaderna November, December, Januari. (vi hoppar alltså över debitering för konsumtion Augusti, September, Oktober)

Vi önskar alla en god jul och god ledighet,

Vänliga hälsningar

Styrelsen,