Monthly Archives: July 2022

bevattning

Förtydligande vattning och utrustning odlingslotter

Som medlem i Brf Fagotten har man möjlighet att hyra en odlingslott mot en årlig avgift. Föreningen tillhandahåller slangvinda, slang, munstycken och utkastare i närheten av Miljöhusen i anknyting till odlingslotterna.

Det är strikt förbjudet att koppla loss dessa och använda på andra platser. Vi riskerar läckage och söndrig utrustning som kostar föreningens medlemmar pengar att laga och ersätta.

För information så ska varje trapphus (i de gamla sophusen) ha uttag för vatten och möjlighet till att koppla in slang.

(Vänligen sörj för att inte slösa med vattnen, inte riskera läckage samt annat som kan skada våra byggnader eller utemiljö)

——

As a member of our BRF-community you can rent a Cultivation lot. It is strictly forbidden to remove the watering equipment intended for the Cultivation lots. Removal breaks the equipment which causes damage and costs for our common BFR-community. 

If there is a need for access to water on each yard, there is a possibility to connect a hose in the small storage rooms in each stairwell (the old garbage rooms) that can be used for temporary needs.

(Please make sure of no uncessary usage and risk of leakage that can damage buildings or our living environment)

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

screen-shot-2022-07-23-at-12-12-06

Matavfall – Tvättning av kärl i miljöhus beställd till vecka 31.

Föreningen har beställt rengöring av alla kärl i vecka 31. Vi ber alla medlemmar om hjälp med att se till att säkra att avfall hamnar i rätt kärl och att rätt typ av påsar används.

På grund av det varmare klimatet under sommarmånaderna är miljöhusen ännu mer utsatta för bildande av olägenheter speciellt kopplat till matavfallet (skadedjur etc).

Släng inget direkt i kärlen utan använd lämpliga påsar, så inget riskerar att trilla ut utanför kärlen eller direkt på marken på väg till miljöhus osv.

Please contribute to a clean recycling-environment for all members of our BRF-community – especially in times of higher degrees during summertime. User proper bags for the right type of trash and place in the correct recycling-bins.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

screen-shot-2022-07-15-at-12-35-03

Städning av Tvättstugor & Trapphus

Vår entreprenör för städning av trapphus och tvättstugor heter Universal städ.

Tvättstugor

Just nu pågår den årliga grov-städningen av tvättstugor. Om medlemmar har synpunkter på kvalitet så skriv till styrelsen så vi kan åtgärda så snart som möjligt.

OBS – detta ersätter inte det ansvar varje medlem har att hjälpa till att hålla rent i den gemensamma tvättstugan efter varje tvätt/användning. Vi skapar en bra boendemiljö tillsammans och hållbara maskiner genom att:

- Städa och torka noggrant av tvättmaskin, torkskåp, torktumlare och manglar.

- Tömma luddfilter efter varje användning.

- Använda flytande tvättmedel

- Sopa upp grus, damm, smuts från golven. Om smutsigt – moppa av golven.

Trapphus

Vi har blivit eniga om följande med städfirman:

- inga parfymerade städmedel ska användas
- miljövänliga städmedel ska använda
- en lapp kommer att vara uppsatt i varje trappa (redan denna veckan) med info om när det städas (torsdag eller fredag).
- städ-anställda har städkläder och märke så vi tydligt kan se vilken firma dem tillhör.
- årliga storstädning i tvättsugorna har börjat. De kommer att boka in några timmar för det för varje tvättstuga.
- klagomål såklart via styrelsemailen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten.

 

podab-tva%cc%88ttsmaskin

Kalibrering Tvättmaskiner

För att värna om vår investering i nya tvättmaskiner i våra tvättstugor (en investering på totalt över ca 4 miljoner kronor för alla tvättstugor på området) pågår uppföljning just nu:

- dels går vi igenom så att de är fastskruvade ordentligt då det rapporterats av boende att vibrationer fortplantar sig ut i trapphuset och skapar oljud i boendemiljön

- dels har de fått en kalibrering så de sköljer 3 gånger istället för 2 gånger då boende påpekat att tvätten inte sköljs ordentligt.

Styrelsen tar tacksamt emot mer återkoppling från medlemmar så vi säkrar vi får värde för vår investering i vårt boende.

Styrelsen kommer ha möte med leverantör efter sommaren för att säkra att alla åtgärder samt kvalitet på beställda maskiner håller den nivå vi betalat för.

Fortsatt trevlig sommar.

Vh Styrelsen

Summer picnic basket with straw hat in a field of flowers

Uppmuntran till Sommarfest! – Fagotten-dag den 10 juli kl 15.00!

Fagotten-dag/ Uppmuntran till Sommarfest!

Söndag 10:e Juli -kl 15.00!

Föreningen uppmuntrar till en Fagotten-dag den 10 juli – vi möts upp vid stora lekplatsen för gemensam sommarfest/picnic och lek.

Boende uppmuntras ta med egen picknick samt gemensam grill vid grillen brevid stora lekplatsen.

Om man har roliga sällskapsspel (tex kubb, boule) ta gärna med.

Delar av styrelsen kommer vara på plats,

Vh Styrelsen

Entre2B

Förvaltare undersöker dörrar

Styrelsen har blivit uppmärksammade på att våra entredörrar inte låser sig vi de utsatta tiderna. I vissa fall har dörrar låst sig tidigare än tänkt vilket ställer till problem i planeringen för boende.

Vår förvaltare tittar nu på saken och vi hoppas problemet löses inom kort.

Vh Styrelsen