screen-shot-2022-07-23-at-12-12-06

Matavfall – Tvättning av kärl i miljöhus beställd till vecka 31.

Föreningen har beställt rengöring av alla kärl i vecka 31. Vi ber alla medlemmar om hjälp med att se till att säkra att avfall hamnar i rätt kärl och att rätt typ av påsar används.

På grund av det varmare klimatet under sommarmånaderna är miljöhusen ännu mer utsatta för bildande av olägenheter speciellt kopplat till matavfallet (skadedjur etc).

Släng inget direkt i kärlen utan använd lämpliga påsar, så inget riskerar att trilla ut utanför kärlen eller direkt på marken på väg till miljöhus osv.

Please contribute to a clean recycling-environment for all members of our BRF-community – especially in times of higher degrees during summertime. User proper bags for the right type of trash and place in the correct recycling-bins.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen