Monthly Archives: September 2021

Försening av värmesystemets påkoppling

Problem med materielleveranser påverkar datum för inkoppling av värmesystemet

På grund av Covid-19, och som rapporterats på nyheterna sista tiden, så upplever stora delar av världen just nu problem med leveranser av olika slags material såsom t ex metall.

Som en effekt av den situationen har de speciella rörkopplingar som vår leverantör Svanholms beställt (gjordes i mycket god tid) tyvärr inte levererats enligt tidsplan. Och enligt uppgift finns dessa ej att tillgå någonstans just nu och levereras till Svanholms sporadiskt och endast några åt gången. Alltså drar arbetet tyvärr ut på tiden.

Ny tid för inkoppling av värmen är v.40 vilket alltså innebär en veckas försening mot tidigare meddelat datum som var 30/9.

OBS! I samband med att värmesystemet kopplas på behöver radiatorerna i samtliga lägenheter luftas vilket Svanholms kommer att ombesörja. Luftningen måste göras för att inte ska riskera skador på systemet vid inkoppling men även för att det inte ska uppstå höga oljud i rören. Riskerar alltså att bli mycket höga störande oljud för samtliga boende samt risk för vattenläckage om luftning inte genomförs på korrekt sätt.

Det är mycket viktigt att Svanholms personal bereds tillträde till samtliga lägenheter då detta arbete skall genomföras. Information om arbetet samt datum för när man kommer till de olika husen kommer inom kort att delas ut i allas brevlådor samt sättas upp på anslagstavlorna i trapphusen.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

 

Fortsatt arbete med ytterbelysningen på området idag!

Felsökning och åtgärder fortsätter idag måndag

Då elektrikerna inte kunde lösa problemet i förra veckan så fortsätter man idag att felsöka och försöka åtgärda problemet med ytterbelysningen på området.

Det visar sig att felsökning av våra el-installationer är mer komplicerat än väntat då vi i huvudsak har gamla installationer och ledningar samt att dokumentation och märkningar inte är helt korrekta och ibland helt saknas. Detta är förstås något som borde ha setts över redan för flera år sen.

Med anledning av det kommer styrelsen under hösten låta genomföra en undersökning av hur våra el-installationer ser ut och vad som eventuellt behöver åtgärdas så att vi förhoppningsvis slipper sånt här eller ännu värre problem i framtiden.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

FELSÖKNING PÅGÅR NU! Ytterbelysning på området ligger nere

 

Ytterbelysningen på området ligger nere

FELSÖKNING PÅGÅR NU

Som de flesta märkt vid det här laget är det fel på hela områdets ytterbelysning inklusive parkeringarna. Felet som uppstod natten till torsdag ÄR felanmält till Bredablick som tillkallat elektriker som enligt besked felsöker idag.

Ambitionen och tillika direktivet till Bredablick är att problemet ska vara åtgärdat idag MEN vi får avvakta med klart besked om när problemet kommer vara avlöst tills vi fått reda på var felet ligger och vad som krävs för att lösa det.

Utifall att problemet inte går att åtgärda idag eller under helgen så vill vi uppmana alla att vara extra försiktiga när ni är ute och rör er på området efter att mörkret fallit. Speciellt då vi håller på med en del arbeten på området och det t ex saknas asfalt mellan många av husen men även att det kan finnas andra hinder som kan vara svåra att upptäcka då belysningen inte fungerar.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen genom Mats Hägerfors, Ordförande BRF Fagotten

Förändring i BRF Fagotten styrelse

Förändring i BRF Fagotten styrelse 

I samband med styrelsemötet som hölls den 16:e augusti i år avgick styrelse ordförande samt vice ordförande med omedelbar verkan, på egen begäran, från sina poster som ledamöter i styrelsen.

Med anledning av den uppkomna förändringen i styrelsen hölls det den 17:e augusti ett konstituerande styrelsemöte där Mats Hägerfors utsågs till ny Ordförande och Edita  Juchneviciute till ny Vice Ordförande.

De två vakanser som nu finns i styrelsen kommer att tillsättas på ordinarie föreningsstämma 2022. Styrelsen är enligt lag och enligt föreningens stadgar fullt beslutsmässig i sin temporärt reducerade form.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen BRF Fagotten genom Mats Hägerfors, Ordf Styrelsen