Monthly Archives: February 2022

Uppdatering efter Fyllnadsval 4:e Februari och ny Styrelse

Brf Fagotten höll extra föreningsstämma den 4:e Februari i syfte att genomföra fyllnadsval, då tre personer av olika anledningar valt att avgå ur styrelsen under hösten 2021.

Föreningen vill tacka avgående styrelsemedlemmar och samtidigt välkomna in 3 nya medlemmar in i styrelsen.

Föreningen tackar för god uppslutning i samband med denna extra föreningsstämma som pga ändrade regler för röstningsförfarande på distans var tvunget att hållas på plats i HSB Skånes lokaler.

Över 25 medlemmar på plats trots dessa speciella tider samt den väldigt korta dagordningen tyder på gott intresse  för styrelsearbetet samt ledningen av föreningen.

Direkt efter extra stämman hölls ett konstituerande möte där den nya styrelsesammansättningen blev följande (info kommer i trapphus så fort som möjligt):

1. Ordförande: Rolf Persson
2. Vice Ordförande: Albert Buzassy
3. Sekreterare:  Lars Wadsö
4. Vice Sekreterare: Jonas Boström
5. Ledamot: Edita Juchneviciute
6. Ledamot: Marina Kuzmenkova

7. Ledamot: Ingvar Nilsson
8. Ledamot: Jakob Frey-Skött

Styrelsen kan som vanligt nås på styrelsen@fagotten.org.

Vision och mål 

Den nya styrelsen ber om tid att få sätta sig in i öppna frågor och lägga en bra plan framåt. Vi har många stora projekt framför oss, och behöver god uppslutning, och god energi framöver.

Känner man att man kan och vill bidra till att stärka föreningen så ska man inte tveka att ställa upp (själva Styrelsen i sig består av medlemmar som bor här i föreningen som valt engagera sig i styrelsearbetet för att bidra till bästa möjliga utveckling för Brf Fagotten)

: – alla kan bidra på något sätt

 • i Styrelsen,
 • som gårdsombud,
 • i arbetsgrupper för specifika syften.
 • Ordna en gårdsfest, ordna en gårdsloppis, bouleturnering, osv.

Nya styrelsens ledord “Det ska kännas lite extra bra att bo på Brf Fagotten”

– Vårt mål är att alla medlemmar

 • känner sig informerade,
 • känner att man förstår vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening ( t.ex att man betalar en avgift till vår gemensamma förening för att täcka gemensamma kostnader samt investeringar och förbättringsprojekt som kommer medlemmarna till godo, vi betalar inte en hyra till en okänd hyresvärd)
 • känner ägarskap för vår förening
 • känner att man vill ta hand om vår förening och dess fastigheter,
 • känner att man vill bidra med att hålla kostnader nere
 • känner att man förstår varför vi måste investera i att stärka våra hus,
 • känner att man vill bidra till att skapa en trivsam boendemiljö för alla

Planerade möten. 

För information status på projektet gällande relining/stambyte och övriga frågor hänvisar styrelsen till Fagottnytt 01/22. Ett informationsmöte där medlemmarna kan ställa frågor till styrelsen kommer att hållas så snart nya styrelsen satt sig in i situationen. (formell kallelse kommer)

Årsmöte hålls preliminärt i slutet Maj – början av Juni. (formell kallelse kommer)

Preliminära styrelsemöten första halvåret är planerade (kan ändras i mån av behov):

 • Tisdag 15 Februari (syfte uppstart, fördelning ansvarsområden, läsa in sig på öppna frågor)
 • Torsdag 3:e Mars.
 • Torsdag 31:a Mars
 • Torsdag 28:e April
 • Torsdag 19:e Maj
 • Torsdag 2:a Juni
 • Torsdag 16:e Juni
 • Torsdag 21:a Juli
 • Torsdag 18:e Augusti
 • Torsdag 15:e September

Vh Styrelsen Brf Fagotten