Monthly Archives: November 2018

Katter på Brf Fagotten

Det bor en hel del katter i vår bostadsrättsförening.

Styrelsen får klagomål från boende i området vad gäller några av dessa katter.

Det kan vara katter som förorenar i sandlådor eller tar sig in hos boende via öppna
balkongdörrar, portar m.m. Som kattägare är du ansvarig för ditt djurs välbefinnande likaväl som när det vållar problem för andra boende. En hungrig och frusen katt tar sig gärna in i varma utrymmen.

  • Vi uppmanar därför alla våra kattägare att ta ansvar för sina djur och undvika att de skapar olägenheter för bostadsrättsföreningens medlemmar.
  • Alla boende måste se till att portarna är stängda så att inte katter tar sig in i trapphusen. Detta är också nödvändigt, speciellt vintertid, eftersom värmeförlusterna annars blir stora för föreningen, vilket leder till ökade uppvärmingskostnader som slår på månadsavgiften.

Ta hand om era fina katter och vår fina förening på samma gång,

Styrelsen