Monthly Archives: March 2022

Info om Vårstädning på området – samt kommande möten (medlemsmöte, Årsmöte)

Gröna Gruppen vill informera om att vår entreprenör “Din utemiljö” har börjat klippning av fruktträden, och kommer snart gå igång med vårstädning på vårt område. Efter detta planeras en träff där intresserade medlemmar kan mötas upp över en kopp kaffe och dela lite kunskap och info med varandra – alla är välkomna.

Som informerat om tidigare är där ett antal ytterligare möten planerade under våren. Mer information i senaste Fagott-info (du hittar senaste Fagottinfo i föregående post eller under “För Boende” -sidan)

– 20:e April: Medlemsmöte med info om våra senaste projekt (tvättstuge-projektet, värme-projektet, VA-projektet etc). Plats Maria Magdalena kyrka. Inbjudan och information kommer snart.

– 19:e Maj. Årsmöte. Observera att sista dag för inlämning av motioner är den 31:a Mars. Plats Maria Magdalena kyrka.  Kallelse kommer snart. (sänd motioner till styrelsen@fagotten.org eller sänd via post, eller lämna i brevlådan utanför föreningslokalen)

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Medlemsmöte 20:e April – info om plats och tid

Som informerat om i senaste Fagott-info så är medlemsmöte planerat för den 20 April där vi hoppas ha mer info om status på projektet gällande renovering av avloppstammar, varm- och kallvattensledningar.

Datum: 20:e April.

Plats: Maria Magdalena Kyrka (kort gångavstånd till Brf.Fagotten)

Tid: kl 18.30

Mer information kommer komma ut i brevlådorna innan mötet.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Besiktning av ventilation – info om OVK – möjlighet att boka individuell tid

Styrelsen har fått frågor om den besiktning av ventilation (OVK) som ska göras.

Vi beklagar att  info-blad från entreprenör dök upp i medlemmarnas brevlådor, innan Föreningen fått en chans att informera medlemmarna. Vi har många projekt och aktiviteter som föreningen kommer genomföra för att bidra till en bra ute- och innemiljö för alla medlemmar och stärka vårt gemensamma kapital (våra fastigheter) och vi ber om förståelse för att där ibland kan ske att all information inte hinner med. Styrelsen (som består av medlemmar som ställer upp på sin fritid) gör sitt yttersta för att nå ut till medlemmarna med viktig information i tid.

OVK är en i lag bestämd kontroll, en garant för att innemiljön är säkerställd för människor som vistas där ofta och längre tid. Den informerar om när det inte står rätt till och åtgärder bör vidtas. Bra för människan, fastigheten och miljön.

Vi har talat med entreprenören och det går bra att höra av sig till Climat80 och bestämma en individuell tid om den tid som är föreslagen inte passar. Se nummer på info-blad (070 445 34 05)

(Dock ber vi medlemmar att till så stor mån som möjligt hålla sig till den tid som föreslagits då det kan medföra extra kostnader för föreningen om besiktningen drar ut på tiden över allt för många dagar – och som ni vet – vi äger vår förening tillsammans så extra onödiga kostnader slår direkt mot våra gemensamma kostnader – våra gemensamma kostnader finansieras av medlemsavgifterna som alla medlemmar betalar in tillsammans) 

Besiktningen som ska utföras är en uppföljning på tidigare års OVK. Man ska säkra luftflöden och få det godkänt i alla lägenheter i föreningen.

Vid senaste OVK:

– Dels var där ett antal lägenheter som ej kunde besiktigas pga entreprenör ej fick tillträde

– Dels besiktigades inte alla tvättstugor.

– Framförallt får vi i våra fastigheter ej koppla in egna mekaniska köks-eller badrumsfläktar.

– Ventiler får ej vara blockerade (skåp i vägen, övertapetserade osv)

Därför är det viktigt att entreprenör får tillgång till alla lägenheter. Godkänd OVK innebär bättre fastighetsförvaltning, bättre innemiljö för medlemmarna, vi minskar risk för obalans och ökade kostnader som slår på varje medlems avgifter. Besiktning kan leda till åtgärder som behöver bekostas antingen av medlemmen själv, eller av föreningen beroende på vem som är ansvarig där fel upptäckts.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

Info om Container-helg v16

Containerhelg

Container helg planerad för v16.  Containers kommer finnas tillgängliga på två av våra rondeller, närmare bestämt de vid miljöhus #1 och miljöhus #4. De kommer att stå där från eftermiddagen på fredagen den 22/4 till morgonen på måndagen den 25/4.

Dessa containers kan användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med, till exempel trasiga möbler.

Elektronik och miljöfarligt avfall (t.ex. kemikalier och färg) får INTE kastas i containrarna.

Dessa måste medlemmar istället transportera till en återvinningsstation, exempelvis den på Gastelyckan. (https://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/Lund-Gastelyckans-atervinningscentral/)

Debitering av hushållsel – nytt Elavtalpris 2022

Elpriset och debitering av hushållsel 2022

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.

Hittills under 2022 har det varit fortsatt höga spotpriser på el i Sverige. Det har även varit fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Exempelvis var spotpriset cirka 1,09 kr/kWh under januari i elområde 4 (SE4) som vi tillhör.

Under 2022 kommer föreningen ha ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,73kr/kWh. (Elpriset på 0,73kr/kWh kan jämföras med snittpriset hittills under 2022 för elområde SE4 på ca 0,97kr/kWh.)

Totalkostnad för boende kommer bli:
–       Elpris:0,73kr/kWh
–       Elöverföring 0,18kr/kWh
–       Elskatt 0,36kr/kWh

Det innebär att man som boende kommer betalar 1,27 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

  • Föreningen kommer fortsatt ta ut en administrationsavgift på 40kr (för hantering av gemensam el och individuell debitering etc)
  • Pga tekniska problem med inrapportering av nytt pris till vår administratör Techem kommer priset gälla först från 1:a Februari. Det innebär att man som boende kommer se 2021 års elavtalspris för förbrukningen för Januari, och se det nya priset för 2022 först för sin förbrukning för Februari på sin avgiftsavi. Obs! Eftersom vi har en eftersläpning i avläsningen/debitering, blir det nya priset inte synligt på dina månadsavier förrän framåt sommaren.
  • Vi vill även göra boende med laddstolpe uppmärksamma på att ett tekniskt fel gjort att debitering för el via laddstolpen släpat efter. Kostnad för denna el följer inte vanliga avtalet utan har ett visst påslag. Vi uppmanar er boende som har laddstolpe att se till att ha utrymme för efterdebitering av den konsumption man vet man förbrukat sen senast man blev fakturerad. För mer frågor kontakta styrelsen.

Bakgrund och mer information nedan

Som vi alla vet har el och energipriser höjts kraftigt under senaste åren med rekordpriser under 2021 och fortsatt höga priser 2022.

2021 kännetecknades av rekordhöga spotpriser på el i Sverige, framför allt under hösten och vintern. Även resterande länder i Norden och de flesta länder i Europa drabbades av historiskt höga spotpriser. Anledningen till de höga priserna var bland annat höga råvarupriser på naturgas.

2021 kännetecknades även av fortsatt stora prisskillnader mellan Sveriges fyra elområden. Vårt elnät tillhör elområde 4 (SE4) vilket täcker södra sverige och är det område med högst elpriser.

Styrelsen har, för närvarande valt, att ansluta oss till det av HSB Skånes framförhandlade, elavtal. Detta tecknas gemensamt för ca. 210 skånska HSB föreningar. Skälen till detta beslut är tre:

–       Boende skall, på årsbasis, ha förutsägbara elkostnader
–       HSB har en helt annan styrka och möjlighet att förhandla fram ekonomiskt fördelaktigt avtal, jämfört med oss som enskild förening.
–       Historien visar att vi med hjälp av detta avtal får ett förhållandevis lågt elpris.

HSB får under 3 år rätten att förhandla fram nytt elavtalspris där omförhandling sker varje år, och föreningen har nu fått information om det nya ramavtalsförhandlade elavtalspris per kWh som ska gälla för 2022.

Elpriset och debitering av föregående år (2021)

Varje medlem betalar själv för antalet kilowattimmar (kWh), som förbrukas i lägenheten.
Under 2021 har föreningen haft ett avtalat elpris (exklusive moms) på 0,372kr/kWh.

Totalkostnad för boende har bestått av:
–       Elpris: 0,372kr/kWh
–       Elöverföring: 0,18kr/kWh
–       Elskatt: 0,36kr/kWh
Detta har inneburit att boende betalat totalt 0,912 kr/kWh (exklusive moms) för sin individuella förbrukning.

Vårt avtalade elpris 2021 på 0,372kr/kWh kan jämföras med genomsnitts-spotpriset under året 2021 för elområde SE4, på 0,817kr/kWh

vattenfall-fagotten-2021

Jmf.  Prisutveckling El-priset: Vattenfall 2021 där man ser att vi haft fördel under 2021 av förhandlat snittpris på 0,37kr/kWh.(källa https://elpriser24.se/spotpris)(https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/)

Detta gör att vi genom avtalet med HSB, i snitt, haft ett betydligt lägre elpris än rådande snitt-spotpriset under 2021.

Utöver det har man som boende fördel av gemensam el där föreningen tar ut en administrationsavgift på 40kr vilket kan ses ersätta den betydligt högre fasta kostnaden som man som individuell boende tidigare betalade till Kraftringen som är nätägare i vår region.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten

Information ang luft i värmesystemet

Hej alla medlemmar

Som ni har märkt har vi luft i vårt värmesystem, vilket medför att vi behöver lufta elementen och får ojämnt värmeflöde i föreningen.

När man under 2021 tömde och fyllde på vattnet ur vårt värme system, som består av många kilometer rör, fick man in luft i systemet som fastnar i olika delar och förgreningar. Det gör att det tar lång tid och många luftningar att få ut all luft.

Vi har nu gett förvaltaren i uppgift att undersöka om man kan påskynda processen  på något sätt för att varje enskild boende medlem ska slippa lufta elementen och för att vi alla ska få ett jämnare och bättre flöde i systemet .

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen, Brf Fagotten