screen-shot-2022-03-18-at-06-03-31

Besiktning av ventilation – info om OVK – möjlighet att boka individuell tid

Styrelsen har fått frågor om den besiktning av ventilation (OVK) som ska göras.

Vi beklagar att  info-blad från entreprenör dök upp i medlemmarnas brevlådor, innan Föreningen fått en chans att informera medlemmarna. Vi har många projekt och aktiviteter som föreningen kommer genomföra för att bidra till en bra ute- och innemiljö för alla medlemmar och stärka vårt gemensamma kapital (våra fastigheter) och vi ber om förståelse för att där ibland kan ske att all information inte hinner med. Styrelsen (som består av medlemmar som ställer upp på sin fritid) gör sitt yttersta för att nå ut till medlemmarna med viktig information i tid.

OVK är en i lag bestämd kontroll, en garant för att innemiljön är säkerställd för människor som vistas där ofta och längre tid. Den informerar om när det inte står rätt till och åtgärder bör vidtas. Bra för människan, fastigheten och miljön.

Vi har talat med entreprenören och det går bra att höra av sig till Climat80 och bestämma en individuell tid om den tid som är föreslagen inte passar. Se nummer på info-blad (070 445 34 05)

(Dock ber vi medlemmar att till så stor mån som möjligt hålla sig till den tid som föreslagits då det kan medföra extra kostnader för föreningen om besiktningen drar ut på tiden över allt för många dagar – och som ni vet – vi äger vår förening tillsammans så extra onödiga kostnader slår direkt mot våra gemensamma kostnader – våra gemensamma kostnader finansieras av medlemsavgifterna som alla medlemmar betalar in tillsammans) 

Besiktningen som ska utföras är en uppföljning på tidigare års OVK. Man ska säkra luftflöden och få det godkänt i alla lägenheter i föreningen.

Vid senaste OVK:

- Dels var där ett antal lägenheter som ej kunde besiktigas pga entreprenör ej fick tillträde

- Dels besiktigades inte alla tvättstugor.

- Framförallt får vi i våra fastigheter ej koppla in egna mekaniska köks-eller badrumsfläktar.

- Ventiler får ej vara blockerade (skåp i vägen, övertapetserade osv)

Därför är det viktigt att entreprenör får tillgång till alla lägenheter. Godkänd OVK innebär bättre fastighetsförvaltning, bättre innemiljö för medlemmarna, vi minskar risk för obalans och ökade kostnader som slår på varje medlems avgifter. Besiktning kan leda till åtgärder som behöver bekostas antingen av medlemmen själv, eller av föreningen beroende på vem som är ansvarig där fel upptäckts.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen