All posts by Webmaster

grannsamverkan

Inbjudan till möte om säkerheten på vårt bostadsområde 14:e Januari

Tisdag den 14 januari kl 18.00–20.00
Vi har bjudit in Carina Roth från Lunds polisdistrikt samt
Kenneth Johansson från Länsförsäkringar Skåne för att informera om följande:
  • Hur ser brottsligheten ut i Lund? Hur ser tjuven ut? Vilket är deras tillvägagångssätt?
  • Skyddsåtgärder, nya hjälpmedel
  • Hur kan Grannsamverkan öka tryggheten?
Vårt mål är att starta Grannsamverkan på Fagotten. Därför är de boendes tankar och idéer viktiga. Skicka gärna in dina förslag angående förbättrad säkerhet på vårt område till styrelsen, senast 6/1 om de ska kunna behandlas på mötet
(e-postadress: styrelsen@fagotten.org)
Välkommen!
hälsar styrelsen på Brf Fagotten
Information på nätet:
infoupdate

Kompletterande info Fagottinfo 4 – 2019

Möte om säkerheten 

Styrelsen kan nu fastslå det datum som förutskickades i senaste Fagott-Info: tisdagen den 14 januari kl. 18–20. Lokal: matsalen på Östratornskolan. Mer information anslås i trapphusen i början av året.

Debitering av el

Styrelsen har nu fått alla de uppgifter som behövs för att kunna fastställa priset på den el som ska debiteras lägenheterna under 2020. Det nya priset blir 1,26 kr/kWh inkl. moms och miljötillägg. Detta är en höjning med 22 öre jämfört med nuvarande pris. Det nya priset tillämpas först i samband med betalning av aprilmånadens avi.

Som styrelsen förklarade i senaste Fagott-Info beror denna höjning till största del på vårt nya avtal med Vattenfall. Avtalet är bra, men inte fullt lika bra som det vi hade under 2019 med Energi Sverige. Energiskatten har också höjts marginellt, men nätavgiften från Kraftringen kommer inte att höjas vid årsskiftet.

Kalkylen för vårt elpris är följande:

Vattenfall Elhandelsavtal

Elhandelspris: 43,10 öre/kWh

Elcertifikatkostnad: 0,80 öre/kWh

Miljöleverans: 1,35 öre/kWh

Moms: 11,31 öre/kWh

Summa elhandelsbolag: 56,56 öre/kWh

Kraftringen Nätavtal

Överföringsavgift: 19,80 öre/kWh

Energiskatt: 35,30 öre/kWh

Moms: 13,78 öre/kWh

Summa nätbolag: 68,88 öre/kWh

Totalpriset blir då 125,44 öre/kWh som vi har rundat upp till 126 öre/kWh

Elpriset vi betalar till Vattenfall, exklusive miljöel, är 54,87 öre/kWh inkl moms.

Den stora vinsten för den enskilda lägenhetsinnehavaren ligger dock på den starkt reducerade fasta avgiften man ska betala varje månad. Om man är privat kund hos Kraftringen betalar man en fast avgift på 195 kr/månad. När vi nu har gemensam el betalar lägenhetsinnehavaren endast 40 kr/månad i fast avgift till föreningen (för att täcka våra fasta kostnader och administrationen).

Vh Styrelsen

arrow

Fagotten ABC (ny version av Sunt Förnuft i Brf Fagotten)

Det är vi medlemmar som tillsammans äger föreningen Brf Fagotten. Var därför aktsam om och vårda väl föreningens egendom, så att månadsavgifterna kan hållas låga. Riktlinjer för en gemensam hållbar förening har funnits i dokumentet Sunt Förnuft sen ett par år tillbaka.

En ny version av Sunt Förnuft finns nu upplagd på hemsidan och heter numera Fagotten ABC.

Den nya Fagotten ABC finns här på sidan För boende

Se även här för en direktlänk till dokumentet: Fagotten ABC

Om du tycker något är oklart i det följande, fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

/Styrelsen

grannsamverkan

Arbetet med säkerheten på Fagotten

Många känner oro efter den senaste tidens händelser i Lund, även i vårt närområde. Styrelsen kommer att inbjuda till ett möte om säkerheten så snart det bara är möjligt, enligt förhoppningen i januari. Vi ska på mötet tillsammans med er diskutera tre frågeställningar:
* Vad kan vi göra för säkerheten i lägenheterna?
* Vad kan vi göra för säkerheten på Fagotten?
* Vad kan vi göra för säkerheten på parkeringarna?
Tills vidare ber vi er titta på Stöldskyddsföreningens och Grannsamverkans hemsidor för bra information om hur man själv kan förstärka sin trygghet:
Under tiden nås styrelsen som vanligt på kontaktinfo som finns på sidan Styrelsen
/Styrelsen Brf.Fagotten
liftdumpercontainer

Containerhelg 11-14 Oktober

Kommande helg kommer containers att finnas tillgängliga på två av våra rondeller vid miljöhus #1 och #4.

Containers kommer stå där från eftermiddagen fredag den 11/10 till förmiddagen måndag den 14/10.

Dessa containers kan endast användas av föreningens medlemmar för att kasta skrymmande objekt som annars är svåra att bli av med.

OBS! Elektronik eller miljöfarligt avfall (exempelvis kemikalier och färg) får INTE kastas i containrarna. Dessa får boende transportera själva till närmaste återvinningsstation (exempelvis Gastelyckan)

/Styrelsen

grannsamverkan

Bilbrand på Fagotten

Som ni har säkert sett har problemet med bilbränder i Lund nu nått vår förening.

Natten till tisdag 1/10 satts en bil i brand på Fagottgrändens parkeringsplats.

Vi följer polisens arbete och ska återkomma när vi vet mer.

Under tiden uppmanar vi alla att hålla ett extra öga på vad som sker på våra parkeringsplatser.

Det är vår förening – och vi kan alla stötta varandra genom god grannsamverkan

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

/Styrelsen

grannsamverkan

Varning för bedrägeri på Fagotten

Vi har fått reda på att en medlem i föreningen blev utsatt för en bedrägeri och stöld.
Medlemmen släppte in en person i lägenheten där personen påstod att denne behövde en underskrift angående några nycklar.
Under tiden medlemmen skrev på några papper måste en annan person har kommit in i lägenheten eftersom medlemmen upptäckte lite senare att medlemmens smyckeskrin hade försvunnit från sovrummet.
 
Föreningen vill varna alla medlemmar att man bör aldrig släppa in någon obekant i sin lägenhet utan att be om legitimation.
Föreningen kommer alltid informera i förväg om vi behöver tillgång till lägenheten,
/Styrelsen
asfalteringrondell00002

Asfalteringsarbeten – Stora Lekplatsen avstängd 16-20:e september

Stora lekplatsen mitt i vårt område kommer inte att kunna användas mellan den 16:e och 20:e september. Då kommer vi att asfaltera och stora maskiner kommer att köra där.
Så alla boende, se till att barn hålls borta från området under denna period!
Asfaltering kommer samtidigt att ske på Flöjtvägen 18 –24 och Fagottgränden 17 –23. Alla cyklar och andra lösa föremål måste bort från asfalterade partier även på dessa gårdar, redan från den 11 september då förarbeten inleds för asfalteringen.
/Styrelsen
elcentraler

NU STARTAR INSTALLATIONEN AV NYA ELCENTRALER OCH ELMÄTARE

Den preliminära tidplanen innebär att arbetet kommer att inledas 20/5 och avslutas 15/6.

I denna typ av projekt kan oförutsedda händelser inträffa och tidplanen kan därför behöva justera.

Ombyggnader och installationer medför ett antal längre eller kortare strömavbrott. Det innebär också avbrott i vårt datanätverk. Tiden för avbrotten, som berör respektive hus, kommer att delas ut i din brevlåda och annonseras i trappuppgången.

Naturligtvis kan avbrotten medföra viss olägenhet för enskilda boende. Därför behöver vi alla komma ihåg att vi genomför detta projekt för att sänka boendekostnaden för oss alla.

Vi hoppas att vi alla hjälps åt att göra övergången så smidig som möjlig.

Styrelsen Brf Fagotten