Blandad Info efter Årsstämma Brf Fagotten

Årsstämma

 • Föreningens årsstämma hölls 22 maj med 55 närvarande medlemmar. Innan stämman informerade HSB:s jurist om de paragrafer som har ändrats i HSB:s normalstadgar p g a lagändringar och Birgitta Edling informerade om de mindre avvikelser från normalstadgarna som BRF Fagotten i Lund har. Under stämman beviljades avgående styrelsen ansvarsfrihet och en ny styrelse valdes (se nedan). Dessutom behandlades två motioner om cykelrensning (bifölls) och golfnät (avslogs). Slutligen antog stämman förslaget till nya stadgar (för att de skall börja gälla krävs ytterligare en stämma, som troligen kommer att hållas till hösten).
 • Den nya styrelsen består av följande personer: Amir Baigi, Jakob Frey-Skött, Erik Jorde, Johanna Karlmark, Sofia Klingmann, Maria Leonora, Rolf Persson, Per Stewén, Lars Wadsö.
 • Styrelsen konstituerar sig 5 juni.
 • Till internrevisorer valdes Lena Erreth och Eva-Maria Jansson (suppleant).
 • Till valberedning valdes Anatoly Mironov (sammankallande), Jonas Boström och Amelie Flink.
 • Under årsstämman ställdes det en fråga kring varför förvaltningskostnaderna hade ökat från 2.7 till 3.4 miljoner kronor. Det är för att kostnaden för renovering av rabatter hade lagts under denna post (där den dagliga trädgårdsskötseln normalt ligger). Detta kan inte ändras i efterhand, men i fortsättningen kommer vi att lägga sådana utgifter under markarbeten. Kostnaden för den tekniska förvaltningen hade inte ökat.

Utemiljön

 • Nu har bladen på de fem nya plommonträden och de större träden av valnöt och äkta kastanj slagit ut.
 • Som ni märker har vi även minskat klippningen av våra gräsmattor genom att under första delen av växtsäsongen inte klippa vissa delar av dem. Styrelsen har fått både positiva och negativa kommentarer på detta, som vi gör av både miljö- och ekonomiskäl. Vi diskuterar med vår utemiljöentreprenör hur skötseln skall ske framöver.
 • Styrelsen jobbar med att formulera enkla regler för rabatterna längs husen som de boende kan få sköta (självförvaltning). Vi tycker att detta är ett bra sätt att hålla vår utemiljö att grön och vacker. Dock måste styrelsen sätta vissa gränser för vad man får göra med dessa rabatter, och det är något som vi kontinuerligt jobbar med och vänligt meddelar de som “går över gränserna” att de får backa lite.
 • Som tidigare meddelat tittar vi även på:
  • återställa alla stenar till sina rätta platser
  • fixa till alla våra bänkar på området ,
  • tvätta och laga alla entrétrappor ,
  • lägga om plattsatta gångar.
  • Vi har besprutat många balkongväggar med grön fritt som är en skonsam metod men tar lite tid (upp till 1 år) för att se resultatet.

Allmänt underhåll

 • Nya styrelsen kommer titta på behov av framtida underhåll. Utöver underhållsplan har vi fått in frågor om underhåll av fönster som vi kommer titta närmare på i närtid för att klargöra vad vi gör som förening och vad man behöver göra som boende.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen Brf Fagotten